Now showing items 1-4 of 4

 • Poziom opłacenia kapitału ludzkiego w Polsce a ustawowa płaca minimalna (added: 2021-01-13) 

  Oliwkiewicz, Barbara (Instytut Organizacji i Zarządzania Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, 2018)
  Jednym z podstawowych warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku są dobrzy pracownicy. Obecnie kapitał ludzki ma coraz większe znaczenie dla istnienia jednostki gospodarczej. Celem artykułu jest analiza i ocena ...
 • Poziom wynagrodzeń w Polsce a realizacja zrównoważonego wzrostu gospodarczego w latach 2007-2013 (added: 2019-06-17) 

  Księżyk, Marianna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  The Increase of the Employees Salaries in Poland as the Condition of the Realization of the Sustainable Development The programs of social - economic development for the years 2007 - 2013 assume the realization of the ...
 • Rachunkowość w zarządzaniu. Historia i współczesność (added: 2021-11-18) 

  Oliwkiewicz, Barbara; Fatuła, Dariusz; Dobija, Mieczysław; Dębska-Rup, Anna; Dziuba-Burczyk, Alicja; Bąchor, Ewa; Świerczyńska, Jowita (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Z wprowadzenia: "Książka ta, o charakterze monografii naukowej, została napisana z myślą o studentach przygotowujących swoje dysertacje magisterskie z zakresu rachunkowości, nie wykluczając wszelkich innych prac. Potrzeba ...
 • Wynagrodzenie godziwe absolwenta studiów wyższych w Polsce w aspekcie modelu kapitału ludzkiego (added: 2021-01-12) 

  Oliwkiewicz, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Celem opracowania jest próba oszacowania wynagrodzenia godziwego dla absolwenta stu-diów wyższych w Polsce. Godziwa płaca powinna umożliwiać zaspokojenie potrzeb pracownika jak i jego rodziny. Młody człowiek podejmując ...