Now showing items 1-2 of 2

  • Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w zakresie tworzenia zastępczych środowisk rodzinnych (na przykładzie województwa małopolskiego) (added: 2019-07-01) 

    Sierankiewicz, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
    Z wprowadzenia: "Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze są szeroko profilowanymi placówkami działającymi w obszarze pomocy społecznej na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodziny własnej, inicjującymi i powołującymi zastępcze ...
  • Turystyka w wymiarze międzynarodowym, regionalnym i lokalnym (added: 2019-06-25) 

    Kapera, Izabela; Bajgier-Kowalska, Małgorzata; Ostrowska, Barbara; Wójtowicz, Bożena; Čuka, Peter; Alejziak, Bożena; Tracz, Mariola; Prylińska, Monika; Gmyrek-Gołąb, Katarzyna; Cieślikowski, Krzysztof; Góra, Agnieszka; Żemła, Michał; Wakszyński, Mariusz; Kowalik, Arletta; Wolak, Grzegorz; Cziomer, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
    Ze wstępu: "Turystyka, nie bez powodu uznawana za jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki, stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego państw, regionów czy też miejscowości. Obecnie sektor ...