Now showing items 1-2 of 2

  • Features of Obligations Pertaining to Legal Services Delivery in the Light of Ukrainian Law and Practice (added: 2020-02-06) 

    Bogoslavets, Volodymyr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
    Celem artykułu jest analiza zobowiązań w usługach prawnych. Autor opisuje typowe cechy takich zobowiązań, wyróżniając je od innych zobowiązań, wynikających z innego rodzaju umów. Na podstawie obowiązującego ukraińskiego ...
  • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 1, 2015 (added: 2016-05-17) 

    Widacki, Jan; Rab, Henriett; Bagan-Kurluta, Katarzyna; Szabó, Krisztián; Więzowska-Czepiel, Beata; Bogoslavets, Volodymyr; Rosiak, Piotr; Curzydło, Anita; Kula, Lilla; Bernat, Rafał; Baran, Agnieszka; Swaldek, Michał; Kołodziejczyk, Łukasz; Stosur, Arkadiusz; Jasińska, Katarzyna; Jabłońska, Elżbieta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)