Now showing items 1-2 of 2

  • Dobra niematerialne w postępowaniu upadłościowym (added: 2020-02-13) 

    Stec, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
    "Rozwój gospodarki opartej na wiedzy sprawił, że problematyka praw na dobrach niematerialnych nabiera nowego znaczenia. Obok typowych dla klasycznego prawa własności intelektualnej problemów pojawiają się nowe, związane ...
  • Folia Oeconomica Cracoviensia, VoI. LI (added: 2014-10-15) 

    Gurgul, Henryk; Zając, Paweł; Kosiorowski, Daniel; Osiewalska, Anna; Spałek, Bartosz (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie - Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki, 2010)