Now showing items 1-2 of 2

  • Przewóz „dostojnych osób” w Królestwie Polskim do 1866 roku (added: 2020-02-21) 

    Stefanek-Dziadosz, Aneta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    "Przedmiotem pracy jest przewóz „dostojnych osób” w Królestwie Polskim do 1866 r. Problem ten dotąd nie był szerzej poruszany w opracowaniach naukowych. Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia tego tematu; opiera ...
  • Rozwój gospodarczy Australii od 1851 do 1889 roku (added: 2019-05-13) 

    Sprengel, Mieczysław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    Ze wstępu: "Od chwili odkrycia Australii w 1788 roku przełomowym okresem w jej rozwoju, zarówno politycznym jak i gospodarczym, była 2. połowa XIX wieku. Za początek tego okresu przyjmuje się rok 1851, kiedy to w Nowej ...