Now showing items 1-8 of 8

 • Barbarzyńcy i obywatele: myślenie polityczne wobec wartości (added: 2017-05-10) 

  Gałkowski, Stanisław (Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II; Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Opozycja polityczna w Demokratycznej Kampuczy (added: 2019-05-13) 

  Skopiec, Dominik (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Demokratyczna Kampucza, jak każde państwo totalitarne, nie stwarzała możliwości istnienia i swobodnego działania opozycji politycznej. Nie pozwalał na to charakter tego państwa. Niedopuszczenie do pojawienia się i ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2009 : Szkice z socjologii, kulturoznawstwa i pedagogiki (added: 2014-03-25) 

  Sowa, Kazimierz; Karnat-Napieracz, Anna; Michalczyk, Tadeusz; Rokicki, Jarosław; Stawiński, Piotr; Brataniec, Katarzyna; Hańderek, Joanna; Grzonka, Dariusz; Freundlich, Jerzy; Nóżka, Marcjanna; Smagacz-Poziemska, Marta; Mirski, Andrzej; Ostafińska-Konik, Agnieszka; Bierówka, Joanna; Szymańska, Beata; Mróz, Piotr; Gruca, Grzegorz; Jantos, Małgorzata; Wiącek, Elżbieta; Marecki, Piotr; Kuźma, Józef; Kožuh, Anna; Kožuh, Boris; Nieciuński, Stanisław; Kliś, Maria; Boczarowa, Jelena; Шаталова, Людмила (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
 • Samotność idei? : społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie (added: 2018-02-26) 

  Chluska, Anna; Pietrzyk-Reeves, Dorota; Majorek, Marta; Dzwończyk, Joanna; Stach, Łukasz; Sobolewska-Myślik, Katarzyna; Ścigaj, Paweł; Borowiec, Piotr; Kułakowska, Małgorzata; Giza, Dominika; Wojniak, Justyna; Musiał, Wojciech; Kloc, Tomasz; Głogowski, Aleksander; Frątczak, Anna; Karpiel, Łukasz; Krauz-Mozer, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Celem niniejszej pracy jest próba przedstawienia kształtu obecnych relacji i stosunków między społeczeństwem obywatelskim a wspomnianymi ideami czy procesami społecznymi.Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników jest ...
 • Terror jako mechanizm kontroli społecznej – rozważania na temat antropologii ciała w systemach rewolucyjnych i totalitarnych (added: 2019-06-12) 

  Grzonka, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Terror rewolucyjny stanowi przykład mechanizmu kolektywnej przemocy. Jej obiektem obsadzenia pozostają nie tylko przeciwnicy działań rewolucyjnych, ale również sami wyznawcy, których oddanie sprawie z różnych powodów ...
 • Totalitarna rzeczywistość Vaclava Havla i Herberta Marcuse'a jako przykład konwergencji wschodu z zachodem (added: 2019-06-27) 

  Wałecka, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Zanim w 1989 roku Vaclav Havel został prezydentem Czechosłowacji, jako dysydent - założyciel organizacji obrony praw człowieka Karta 77 - spędził wiele dni w więzieniu. „Dużo rozmyślał wtedy o systemie, który go wsadził ...
 • Totalitaryzm przetrwał do XXI wieku (added: 2016-04-14) 

  Masiarz, Władysław; Wyrwicz, Marek; Cziomer, Erhard; Dęsoł, Agnieszka; Siekierko, Michał; Докашенко, Галина; Навка, Ірина; Vanevska, Katarzyna; Pomykalska, Beata; Mnich, Łukasz; Piziak-Rapacz, Anna; Chojnacka, Magdalena; Czajkowska, Katarzyna; Fiałek, Sandra; Diawoł, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • Wpływ autorytarnych i totalitarnych reżimów na stosunki polsko-niemieckie (added: 2019-05-09) 

  Besier, Gerhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Jakiś czas temu brałem udział w „Warsztatach z historii Węgier w XX wieku”. Znany węgierski historyk i członek budapeszteńskiej Akademii Nauk, László Borhi, swoją wypowiedź rozpoczął od wspomnienia traktatu pokojowego ...