Now showing items 1-1 of 1

  • Skarga pauliańska w ochronie wierzytelności publicznoprawnych (added: 2018-09-17) 

    Dziewulska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
    Celem artykułu jest analiza zagadnienia dopuszczalności zastosowania skargi pauliańskiej do ochrony wierzytelności publicznoprawnych. Rozważania opierają się głównie na badaniu orzecznictwa sądów powszechnych i Trybunału ...