Now showing items 1-12 of 12

 • Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, I Wydział Cywilny z dnia 3 grudnia 2015 r., I ACa 586/15 (added: 2018-07-20) 

  Mucha, Sylwiusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Z wprowadzenia: "Omawiany wyrok2 dotyczy możliwości uzupełnienia i modyfikacji treści testamentu, który został sporządzony w postaci aktu notarialnego, a którego treść zostałaby zmieniona przez zeznania świadków oraz ...
 • International Scientific Conference Family – Health – Disease. Abstracts of Lectures and Posters (added: 2019-09-24) 

  Kalemba-Drożdż, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  International Scientific Conference FAMILY – HEALTH – disease Abstracts of Lectures and Posters 26.09.2019 Kraków Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University edited by Małgorzata Kalemba-Drożdż
 • Niemajątkowe postanowienia w testamentach publicznych sporządzanych przez notariuszy zgierskich w latach 1825–1875 (added: 2020-02-21) 

  Bieda, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Zgodnie z treścią art. 895 KN, testament jest to al<t, mocą l<tórego testator rozporządza na czas, gdy już żyć nie będzie, całością lub częścią swojego majątku, a który odwołać może. Definicja testamentu zawarta w ...
 • Przy dobrym z łaski boskiej rozeznaniu… Ostatnia wola Agnieszki z Żukowskich Wądołowskiej z 1743 roku (added: 2020-02-20) 

  Kitowski, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Śmierć rozumiana jako biologiczny kres życia jednostki stanowi zarazem kluczowy punkt dla podmiotowości praw i obowiązków zmarłego. Jej prawną konsekwencją jest otwarcie spadku i początek często żmudnego i zabarwionego ostrymi ...
 • Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały nr 2 (23), 2018 (added: 2019-05-07) 

  Maciąg, Zbigniew; Czaja, Jan; Cyrul, Wojciech; Hałucha, Wiesław; Balwicki, Łukasz; Balwicka-Szczyrba, Małgorzata; Strémy, Tomáš; Hangáčová, Natália; Turay, Lukáš; Więzowska-Czepiel, Beata; Szolc-Nartowski, Bartosz; Bednarczyk-Płachta, Agnieszka; Flisek, Karol; Piwowarska, Kinga; Dytko, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XI (added: 2014-04-14) 

  Kamińska, Krystyna; Uruszczak, Wacław; Nowosad, Wiesław; Lewandowska-Malec, Izabela; Mikuła, Maciej; Filipczak-Kocur, Anna; Głąb, Zbigniew; Głuszak, Marcin; Kubicki, Tomasz; Bieda, Justyna; Wiśniewska, Dorota; Dziadzio, Andrzej; Stoczewska, Barbara; Pyziak, MIchał; Rakowski, Maciej; Wrzyszcz, Andrzej; Witkowski, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Technologie biometryczne sposobem uwspółcześnienia przepisów o formie testamentu holograficznego (added: 2021-06-25) 

  Sikora, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Urządzenia multimedialne, takie jak smartfony czy tablety, stały się nieodłącznym elementem życia codziennego i wykorzystywane są chociażby do obsługiwania bankowości elektronicznej, komunikowania się, pracy czy innych ...
 • Testamentary Law in Congress Poland on the example of the files of the Zgierz notaries in the years 1826–1875 (added: 2021-12-23) 

  Bieda, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Contemporary Polish inheritance law adopts the principles of freedom of testing, assuming that everyone has the right to freely dispose of their property in the event of death by way of a will. The freedom of testing, ...
 • Time for Uniformity in Inheritance Laws? Survey and Debate (added: 2018-09-17) 

  Garb, Louis (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  In today’s world, succession laws have to contend with the rapid social and cultural transformation that has caused several changes within the family structure during the past few decades. Have these changes found ...
 • Utrata mocy testamentu w świetle ustawodawstwa obowiązującego na ziemiach Królestwa Polskiego (added: 2020-02-21) 

  Bieda, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Testament jest czynnością prawną szczególnego rodzaju, gdyż samo jego sporządzenie nie wywołuje skutków prawnych. Powstanie tych skutków ma miejsce dopiero w chwili otwarcia spadku, tj. od chwili śmierci testatora. A ...
 • Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego. Prace jubileuszowe (added: 2016-12-15) 

  Stec, Piotr; Załucki, Mariusz; Antoniuk, Jarosław R.; Curzydło, Anita; Moskała-Dudek, Alicja; Strugała, Radosław; Gil, Piotr; Głowacz, Jakub; Nowak, Filip; Jasińska, Katarzyna; Zoń, Katarzyna Maria; Górecka, Katarzyna; Górska, Katarzyna; Andrzejewski, Jan; Andrzejewski, Jan; Rzewuska, Magdalena; Sznajder, Agnieszka; Szpyt, Kamil; Marszałkowska-Krześ, Elwira; Gil, Izabella; Polańska, Karolina; Szejna, Sławomir; Zębala, Jacek; Wilczyńska, Małgorzata; Rogowska, Aleksandra; Juryk, Anna; Krekora-Zając, Dorota; Kübler, Paulina; Niemotko, Rafał; Nowak, Olga; Biernat, Jakub; Zawadzka, Zofia; Buchalska, Joanna; Ślęzak, Piotr; Bałos, Iga; Kłosowski, Karol (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Prezentowana książka to głos w debacie nad stanem naszej kodyfikacji cywilnej. Jubileusz 50-lecia uchwalenia Kodeksu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego zbiega się z ...
 • Wola dziedzica a treść legatu w prawie rzymskim (added: 2019-05-08) 

  Szolc-Nartowski, Bartosz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Przedmiotem artykułu jest zagadnienie dopuszczalności powierzenia dziedzicowi ustalenia zakresu świadczenia w rzymskim legacie per damnationem. W artykule analizowane są teksty rzymskich jurystów z okresu klasycznego. ...