Now showing items 1-1 of 1

  • Teoretyczne przesłanki współczesnej analizy politologicznej (added: 2019-06-17) 

    Sajduk, Błażej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    "Złożoność i szybkość zmian, jakim ulega świat polityki, powodują oczywiste problemy z jego opisem. Celem niniejszego tekstu jest zaprezentowanie najnowszych tendencji i osiągnięć w dziedzinie analizy politologicznej1 ...