Now showing items 1-20 of 24

 • Cisza w edukacji szkolnej (added: 2019-05-24) 

  Olearczyk, Teresa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Ze wstępu: "Obecne we współczesnym dyskursie społeczno-kulturowym rozważania dotyczące ciszy mają przełożenie na praktykę życia codziennego. Problem ten wymaga refleksji nad wychowaniem również w kontekście teorii natury ...
 • Dojrzałość szkolna dziecka w świadomości rodziców i nauczycieli (added: 2019-06-24) 

  Huget, Patrycja (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Sukcesy dziecka w szkole w dużej mierze zależą od stanu, w jakim przystępuje ono do systematycznego kształcenia. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w bardzo ogólny sposób określa zadania przedszkoli w zakresie ...
 • Dylematy współczesnego wychowania i edukacji (added: 2017-10-09) 

  Aksman, Joanna; Bocharova, Elena; Brzoza, Mariola; Burzyńska-Wentland, Lidia; Ciekot, Krystyna; Desedlova, Jaroslava; Gaweł, Anna; Gorloff, Elżbieta; Grzybowski, Romuald; Hitriuk, Wiera; Karapjetowa, Jelena; Kawula, Stanisław; Klasińska, Barbara; Kliś, Maria; Koczurko, Wasilij; Komorowska-Zielony, Alicja; Kowolik, Piotr; Kozłowska, Anna; Majsienia, Ludmiła; Oberuč, Jaroslav; Okraj, Zofia; Pabiańczyk, Anna; Ponomarjewa, Jelena; Rogalska-Marasińska, Aneta; Sikora, Justyna; Torowska, Joanna; Wantuła, Halina; Wroński, Ryszard; Wysocka, Ewa; Wysotjenko, Irina; Ziarko, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Ze wstępu: Tematyka tomu koncentruje się wokół kluczowych problemów współczesnej oświaty i efektywnych sposobów ich przezwyciężania. Autorzy podjęli problemy dotyczące zagadnień metodologicznych, kontekstów wychowania ...
 • Gry wideo w perspektywie edukacji pozaformalnej i formalnej (added: 2018-05-21) 

  Gałuszka, Damian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Gry wideo stanowią obecnie istotny obszar produkcji i aktywności kulturowej ludzi w różnym wieku. Korzystają z nich zarówno dzieci, jak i dorośli, a także seniorzy. Same gry w toku swojej ewolucji stają się medium ...
 • Integracja wsparcia społeczno-pedagogicznego dziecka i rodziny w środowisku wiejskim (added: 2019-06-21) 

  Jordan, Maria (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Pomyślne wychowanie i rozwój dzieci i młodzieży nie są możliwe bez zintegrowanych działań wspierających ze strony układów społecznych i środowisk lokalnych. Budując i rozwijając sieć wsparcia społeczno-wychowawczego, ...
 • Nauka o szkole najlepszą drogą ku nowej jakości edukacji (added: 2019-06-13) 

  Kuźma, Józef (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Z wprowadzenia: "Studium monograficzne Nauka o szkole przedstawia zarys koncepcji scholiologii. Pojęcie to oznacza nową dziedzinę nauki, a zarazem wiedzy o teoretycznych i praktycznych zagadnieniach działalności szkoły. ...
 • Państwo i Społeczeństwo 2021, nr 2 Edukacja i wychowanie w dobie pandemii – refleksje i inicjatywy (added: 2022-02-03) 

  Aksman, Joanna; Grzesiak, Krystyna; Zinkiewicz, Beata; Bachowska, Monika; Cieślik, Marta; Pytel, Piotr; Dziurowicz-Trzos, Angelika; Wojnar-Płeszka, Anna; Cichocka, Renata; Cieciura, Katarzyna; Szyniec, Iwona; Leśniak, Małgorzata; Mazurkiewicz, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Z wprowadzenia: "Pierwszy przypadek Covid-19 został zdiagnozowany w chińskim Wuhan w grudniu 2019 r. Dwa lata później na świecie odnotowano ponad 263 mln przypadków zachorowań oraz ponad 5 mln zgonów. Pandemia tej groźnej ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2012 (added: 2014-06-27) 

  Sowa, Kazimierz; Pekaniec, Anna; Gałkowski, Stanisław; Gałkowska, Agnieszka; Majorek, Marta; Wojniak, Justyna; Baran, Dariusz; du Vall, Marta; Walecka-Rynduch, Agnieszka; Konik, Marcin; Gruca, Grzegorz; Mróz, Piotr; Szymańska, Beata; Kuźma, Józef; Karpińska-Ochałek, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Bieżący numer „Państwa i Społeczeństwa” zagospodarowany został przez dyscypliny ściśle humanistyczne: socjologię, fiozofię, pedagogikę, politologię i kulturoznawstwo, we wzajemnie przenikających się myślowo tekstach, ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2005 : Wybrane problemy rodziny u progu ponowoczesności (added: 2014-07-04) 

  Szmyd, Jan; Kocik, Lucjan; Jaskulska, Katarzyna; Makiełło-Jarża, Grażyna; Panek, Anna; Drobny, Paweł; Szot, Wojciech M.; Grochowski, Jan; Szyszko-Bohusz, Andrzej; Huget, Patrycja; Kaczanowska, Aniela; Kuziel, Katarzyna; Szarota, Zofia; Balicka, Agnieszka; Stancheva-Popkostadinova, Vaska; Kliś, Maria; Bocheńska-Seweryn, Maria; Worek, Barbara; Loranc, Katarzyna; Młynarczyk, Michał; Wasilewska, Monika; Wójcik, Katarzyna; Józefik, Barbara; Kolarzyk, Emilia; Jaworska-Szyc, Jagoda; Łyszczarz, Justyna; Moszner, Katarzyna; Kaczmarska-Maderak, Anna; Pasiut, Błażej; Seweryn, Olga; Klimek, Krystyna; Pabiańczyk, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2006 : Studia, rozprawy, artykuły (added: 2014-06-30) 

  Pucek, Zbigniew; Nieciuński, Stanisław; Szumpich, Stanisław; Ziarko, Janusz; Wroński, Ryszard; Gaweł, Anna; Kulczycki, Jerzy; Blachnicki, Bogusław; Kliś, Maria; Jordan, Maria; Bożek, Martin; Rojek, Piotr; Młynarczyk, Andrzej; Młynarczyk, Krystian; Woźniak, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2010 : Rodzina w przestrzeni współczesności - wybrane zagadnienia (added: 2014-04-03) 

  Szmyd, Jan; Majczyna, Marek; Grzonka, Dariusz; Wysocka, Ewa; Śledzianowski, Jan; Gerc, Krzysztof; Tabora-Marcjan, Ewa; Parlicki, Mariusz; Fabiś, Artur; Litawa, Aleksandra; Tomczyk, Łukasz; Zdebska, Ewelina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
 • Potrzeba spójnego systemu pomocy dyslektycznemu dziecku i jego rodzinie (added: 2019-06-27) 

  Rybska-Klapa, Jolanta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Patrzę w tekst i widzę jedno słowo na pięć. Często źle je odczytuję, potem i lak tego słowa nie pamiętam. Ostatnią lekturą, jaką przeczytałem, to był chyba Marcin Kozera, ale i tak niewiele z niej wiedziałem. To znaczy ...
 • Przemiany w pedagogicznym myśleniu o stosunkach między rodziną a szkołą (added: 2019-06-11) 

  Tabora-Marcjan, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Oparta na doświadczeniach amerykańskich idea Józefa Chałasińskiego1 – szkoły blisko związanej ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym, zaczęła się spełniać w latach 90. XX w. Reforma oświaty w 1991 r. przywróciła polskiej ...
 • Szkolne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w dobie pandemii na przykładzie doświadczeń Szkoły Podstawowej nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (added: 2022-02-03) 

  Cieślik, Marta; Pytel, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Artykuł omawia niektóre zagadnienia dotyczące wsparcia psychologiczno-pedagogicznego realizowanego w szkole w dobie pandemii. Celem publikacji jest ukazanie transformacji szkoły tradycyjnej, stacjonarnej, w szkołę zdalną ...
 • Szkoła jako środowisko wspierające kształtowanie prozdrowotnych postaw - kontekst pedagogiczno-zdrowotny (added: 2014-12-12) 

  Lizak, Dorota (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2014)
  Rodzina i szkoła to środowiska, które odgrywają kluczową rolę dla rozwoju i funkcjonowania człowieka. Socjalizacja pierwotna i edukacja nieformalna mogą stanowić i/lub stanowią wstęp do socjalizacji wtórnej i edukacji ...
 • Środowisko psychospołeczne szkoły w kontekście edukacji zdrowotnej (added: 2019-06-21) 

  Gaweł, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Obserwowana w ostatnich latach dynamika globalnych przeobrażeń w sferze polityki, gospodarki, rynku pracy, kultury, mediów, rodziny, przepływu informacji, w powiązaniu z zachodzącymi w naszym kraju przemianami towarzyszącymi ...
 • The problem of postural defects in children and adolescents and the role of school teachers and counselors in their prevention (added: 2014-11-27) 

  Lizak, Dorota; Czarny, Wojciech; Niewczas, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014)
  Wady postawy ciała zarówno u dzieci jak i młodzieży stanowią istotny problem zdrowotny, a zarazem wyzwanie dla podstawowej opieki zdrowotnej oraz środowiska nauczania i wychowania. Kluczową rolę w diagnozowaniu wad postawy ...
 • Współpraca rodziców ze szkołą w dziele wychowania dzieci (added: 2019-06-24) 

  Kuziel, Katarzyna; Szarota, Zofia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Początki pedagogizacji rodziców w Polsce są sprzężone z pracami Komisji Edukacji Narodowej. Wiele zasług na tej niwie należy do Janusza Korczaka. Także Florian Znaniecki, Helena Radlińska, a kilka dziesięcioleci później ...
 • Wychowanie, społeczeństwo, religia w publicystyce organizacji „Ojczyzna" 1939-1945 (added: 2019-06-27) 

  Łętocha, Rafał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Historia „Ojczyzny” (konspiracyjny kryptonim „Omega”) rozpoczyna się już pod koniec września 1939 r., kiedy to Witold Grott i Kirył Władysław Sosnowski w porozumieniu z ks. Józefem Prądzyńskim - notabene pomysłodawcą ...
 • Wykrywanie kłamstwa przez nauczycieli (added: 2020-02-10) 

  Wrońska, Małgorzata; Huszcza, Martyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The article presents studies in the diagnostic quality of teachers’ assessment of behavioural and verbal premises of deception chosen from literature. Participating in the studies were 100 teachers specialising in early ...