Now showing items 1-1 of 1

  • Rodzina w obliczu choroby - wybrane zagadnienia (added: 2019-06-17) 

    Makiełło-Jarża, Grażyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    "Paradygmat systemowego ujmowania rodziny pozwala na stwierdzenie, że choroba dotyka nie tylko osobę chorującą, ale na zasadzie przyczynowości cyrkularnej wpływa na wszystkich członków rodziny, a w efekcie na całokształt ...