Now showing items 1-2 of 2

  • Skarga pauliańska w ochronie wierzytelności publicznoprawnych (added: 2018-09-17) 

    Dziewulska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
    Celem artykułu jest analiza zagadnienia dopuszczalności zastosowania skargi pauliańskiej do ochrony wierzytelności publicznoprawnych. Rozważania opierają się głównie na badaniu orzecznictwa sądów powszechnych i Trybunału ...
  • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 1 (18), 2016 (added: 2016-07-22) 

    Garb, Louis; Załucki, Mariusz; Kharytonov, Yevhen; Kharytonova, Olena; Doliwa, Adam; Golonka, Anna; Antoniuk, Jarosław R.; Mazur, Paweł; Dziewulska, Katarzyna; Konarska, Paulina Wilhelmina; Rzadkowska, Marta; Zawiślan, Katarzyna; Polak-Hawranek, Dorota; Chechelski, Łukasz; Juryk, Anna; Michta, Dariusz; Bernat, Rafał; Synowiec, Damian; Gajek, Angelika; Lyszczyna, Anna; Tusiński, Mateusz; Augustyniak, Monika; Pieniążek, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)