Now showing items 1-2 of 2

  • European Polygraph no. 4 (42), 2017 (added: 2018-04-05) 

    White, Bruce; Lep, Łukasz; Widacki, Michał; Shapovalov, Vitaliy; Gołaszewski, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  • Podejmowanie decyzji menedżerskich w zarządzaniu wywiadem cywilnym w Polsce (added: 2019-05-27) 

    Kwieciński, Mirosław; Passella, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
    Artykuł przedstawia problemy dotyczące realizacji w praktyce funkcji zarządzania w wywiadzie cywilnym, w szczególności w polskiej Agencji Wywiadu. Ponadto dotyczy również zagadnień międzynarodowej współpracy wywiadowczej ...