Now showing items 1-2 of 2

  • Podatność wiktymizacyjna a samoocena i optymizm (added: 2020-01-31) 

    Mirska, Natalia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    Artykuł przedstawia wyniki badań związku pomiędzy podatnością wiktymogenną, czyli podatnością na stanie się ofiarą przestępstwa, a takimi właściwościami psychicznymi jednostki, jak samoocena i optymizm. Przeprowadzone ...
  • Style wychowania w rodzinie a zadowolenie z siebie młodych kobiet wkraczających w dorosłe życie (added: 2019-06-21) 

    Wasilewska, Monika; Kuleta, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
    Ze wstępu: "Znaczenie rodziny dla rozwoju i funkcjonowania jej członków budziło zainteresowanie badaczy od początku XX stulecia. Prowadzone badania dotyczyły takich zagadnień, jak wpływ stosunków w rodzinie na rozwój ...