Now showing items 1-2 of 2

  • Kilka refleksji na temat polityki „dobrej zmiany” (added: 2020-11-13) 

    Waniek, Danuta (Fundacja im. Kazimierza Kelles-Krauza, 2017)
    "Przez ostatnie miesiące byliśmy świadkami narastania politycznego napięcia, wywołanego cyniczną próbą szybkiego przejęcia przez PiS kontroli nad całością polskiego sądownictwa. W atmosferze politycznego skandalu partia ...
  • Orzecznictwo sądów Unii Europejskiej w zakresie ochrony praw człowieka (added: 2019-05-08) 

    Kolendowska, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    Z wprowadzenia: "Ochrona praw człowieka we współczesnej Europie jest niewątpliwie gwarancją przestrzegania prawa międzynarodowego, wspólnotowego, a tym samym również prawa krajowego państw tworzących Europę. Powyższy ...