Now showing items 1-4 of 4

 • Niemieckie inwestycje bezpośrednie w Polsce w latach 1989-2003 w porównaniu z inwestycjami w pozostałych krajach grupy wyszechradzkiej (added: 2019-05-15) 

  Kućmierczyk, Elżbieta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) jest czynnikiem niezwykle istotnym dla rozwoju polskiej gospodarki. Wraz z nimi do kraju napływa kapitał, niezbędne nowe technologie, nowoczesna technika, nowe formy ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2011 : Z problematyki ekonomii i zarządzania (added: 2014-04-30) 

  Szewczyk, Ryszard; Huczek, Marian; Chodyński, Andrzej; Fatuła, Dariusz; Iwasiewicz, Andrzej; Paszek, Zbigniew; Saunders, Edmund (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Niniejszy zeszyt „Państwa i Społeczeństwa” w całości poświęcony został problemom ekonomicznym, a także zagadnieniom rozpatrywanym w ramach szeroko pojmowanego zarządzania. Zeszyt otwiera artykuł na temat roli pieniądza ...
 • Rynek jako społeczny mechanizm wymiany dóbr i usług (added: 2014-03-03) 

  Fatuła, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Celem tego artykułu jest pokazanie, czym był w przeszłości i czym jest obecnie rynek, a także różne jego formy i poszczególne rynki w świetle nauk ekonomicznych, ale w powiązaniu z ich rolą społeczną. Artykuł ten nie ...
 • Społeczeństwo obywatelskie, państwo, rynek jako siły równoważne (added: 2019-06-21) 

  Łoś-Tomiak, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Ważne dla przybliżenia kategorii społeczeństwa obywatelskiego jest usytuowanie go w rzeczywistości społeczno-gospodarczej wraz z państwem i rynkiem. Współcześnie przeważa pogląd, że społeczeństwo obywatelskie jest czymś ...