Now showing items 1-9 of 9

 • Komponent ryzyka w transformacji struktury społecznej (added: 2019-06-21) 

  Blachnicki, Bogusław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Socjologia ryzyka pojawiła się stosunkowo niedawno i była w dużej mierze odpowiedzią na zagrożenia, jakie niesie ze sobą współczesna cywilizacja techniczna. „Socjologia ryzyka - stwierdza Lech Zacher w swej próbie ...
 • Kontrowersyjne regulacje obciążeń daninowych gospodarstw rolnych (added: 2020-02-12) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  After the access to the European Union the subject of Polish agriculture has become one of the important points of financial politics. Harmonisation of normative regulations with European Union ones as well as with other ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2006 (added: 2014-06-24) 

  Blachnicki, Bogusław; Fałowski, Janusz; Cichoń, Paweł; Banasik, Katarzyna; Chlipała, Monika; Grygajtis, Krzysztof; Pondel, Gaweł; Kimla, Piotr; Dziadzio, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2007 : Zagrożenia ekologiczne a etyka, polityka i gospodarka (added: 2014-06-17) 

  Bonenberg, Marek; Klima, Stanisława; Delorme, Andrzej; Nowakowski, Michał; Kuropka, Józef; Swolkień, Olaf; Stalony-Dobrzański, Feliks; Gałka, Aleksy; Klima, Janina; Ciemiak, Agnieszka; Kapiszewska, Maria; Kalemba-Drożdż, Małgorzata; Gajewski, Andrzej; Szopa, Przemysław; Czerniak, Jacek; Michalska, Barbara; Kostuch, Ryszard; Kopeć, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Zeszyt drugi kwartalnika „Państwo i Społeczeństwo” z 2004 r. przyniósł zbiór rożnych tematycznie prac mieszczących się w szeroko zakreślonej problematyce zagrożeń środowiska życia ludzi - określanych zwykle mianem zagrożeń ...
 • Rolnictwo uprawowe - konflikt pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a produkcją żywności (added: 2019-06-19) 

  Kostuch, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Agroekosystemy — ekosystemy uprawowe w naturalnych środowiskach przyrodniczych, czyli utworzonych samymi siłami przyrody, nie występują naturalnie. Swoje istnienie zawdzięczają bowiem człowiekowi, który je wprowadził ...
 • Szkoły rolnicze w prowincji śląskiej w XIX i XX wieku (added: 2020-02-20) 

  Kruszewski, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Zagadnienie szkół rolniczych w prowincji śląskiej jest niewątpliwie obszerne. My w tym miejscu chcieliśmy się zająć tylko wycinkiem tej problematyki, a mianowicie związkiem między tym szkolnictwem a najwyższym organem ...
 • Wpływ nawożenia mineralnego użytków rolnych na zanieczyszczenie wód składnikami nawozowymi (added: 2019-06-19) 

  Kopeć, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "Jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych w uprawie roślin jest nawożenie mineralne. W związku z tym na przestrzeni lat obserwowano wzrost zużycia nawozów do nawożenia uprawianych roślin. Najbardziej ...
 • Współczesne wyzwania zarządzania organizacjami (added: 2018-05-11) 

  Dadak, Kazimierz; Chodyński, Andrzej; Jabłoński, Adam; Jabłoński, Marek; Walas-Trębacz, Jolanta; Białas, Małgorzata; Juszczyk, Paweł; Kozaczyński, Waldemar; Gałka, Aleksy; Łysak, Andrzej; Ligaszewski, Maciej; Węglarzy, Karol; Michalska, Barbara; Lyashenko, Olena; Demianchuk, Anatolii; Pelekh, Yurii; Laczay, Magdolna; Szabó, József (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  Pierwsza część niniejszej publikacji poświęcona jest dylematom polityki gospodarczej towarzyszącym procesom integracyjnym i zachowaniom przedsiębiorstw opierających swój rozwój o silnie zakorzenione w Europie przekonanie ...
 • Wypadki z udziałem rolników - specyfika postępowania ratowniczego (added: 2016-06-20) 

  Zadora, Joanna
  Szczególnie w okresie letnim, słyszymy albo jesteśmy świadkami wypadków, które występują w rolnictwie. Głównymi ofiarami są osoby pracujące na roli a także dzieci. Praca w gospodarstwie, posiadanie maszyn albo zwierząt ...