Now showing items 1-7 of 7

 • Komponent ryzyka w transformacji struktury społecznej (added: 2019-06-21) 

  Blachnicki, Bogusław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Socjologia ryzyka pojawiła się stosunkowo niedawno i była w dużej mierze odpowiedzią na zagrożenia, jakie niesie ze sobą współczesna cywilizacja techniczna. „Socjologia ryzyka - stwierdza Lech Zacher w swej próbie ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2006 (added: 2014-06-24) 

  Blachnicki, Bogusław; Fałowski, Janusz; Cichoń, Paweł; Banasik, Katarzyna; Chlipała, Monika; Grygajtis, Krzysztof; Pondel, Gaweł; Kimla, Piotr; Dziadzio, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2007 : Zagrożenia ekologiczne a etyka, polityka i gospodarka (added: 2014-06-17) 

  Bonenberg, Marek; Klima, Stanisława; Delorme; Nowakowski, Michał; Kuropka, Józef; Swolkień, Olaf; Stalony-Dobrzański:, Feliks; Gałka, Aleksy; Klima, Janina; Ciemiak, Agnieszka; Kapiszewska, Maria; Kalemba-Drożdż, Małgorzata; Gajewski, Andrzej; Szopa, Przemysław; Czerniak, Jacek; Michalska, Barbara; Kostuch, Ryszard; Kopeć, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Zeszyt drugi kwartalnika „Państwo i Społeczeństwo” z 2004 r. przyniósł zbiór rożnych tematycznie prac mieszczących się w szeroko zakreślonej problematyce zagrożeń środowiska życia ludzi - określanych zwykle mianem zagrożeń ...
 • Rolnictwo uprawowe - konflikt pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a produkcją żywności (added: 2019-06-19) 

  Kostuch, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Agroekosystemy — ekosystemy uprawowe w naturalnych środowiskach przyrodniczych, czyli utworzonych samymi siłami przyrody, nie występują naturalnie. Swoje istnienie zawdzięczają bowiem człowiekowi, który je wprowadził ...
 • Wpływ nawożenia mineralnego użytków rolnych na zanieczyszczenie wód składnikami nawozowymi (added: 2019-06-19) 

  Kopeć, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "Jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych w uprawie roślin jest nawożenie mineralne. W związku z tym na przestrzeni lat obserwowano wzrost zużycia nawozów do nawożenia uprawianych roślin. Najbardziej ...
 • Współczesne wyzwania zarządzania organizacjami (added: 2018-05-11) 

  Dadak, Kazimierz; Chodyński, Andrzej; Jabłoński, Adam; Jabłoński, Marek; Walas-Trębacz, Jolanta; Białas, Małgorzata; Juszczyk, Paweł; Kozaczyński, Waldemar; Gałka, Aleksy; Łysak, Andrzej; Ligaszewski, Maciej; Węglarzy, Karol; Michalska, Barbara; Lyashenko, Olena; Demianchuk, Anatolii; Pelekh, Yurii; Laczay, Magdolna; Szabó, József (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  Pierwsza część niniejszej publikacji poświęcona jest dylematom polityki gospodarczej towarzyszącym procesom integracyjnym i zachowaniom przedsiębiorstw opierających swój rozwój o silnie zakorzenione w Europie przekonanie ...
 • Wypadki z udziałem rolników - specyfika postępowania ratowniczego (added: 2016-06-20) 

  Zadora, Joanna
  Szczególnie w okresie letnim, słyszymy albo jesteśmy świadkami wypadków, które występują w rolnictwie. Głównymi ofiarami są osoby pracujące na roli a także dzieci. Praca w gospodarstwie, posiadanie maszyn albo zwierząt ...