Now showing items 1-8 of 8

 • Autoportret polskich (neo)pogan. Prezentacja wyników badań ankietowych (added: 2019-06-12) 

  Barcikowska, Alicja (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Z wprowadzenia: "Środowisko pogańskie w Polsce jest mocno zróżnicowane i rozdrobnione, podzielone na zwolenników przynajmniej kilku różnych tradycji, jak rodzimowierstwo, wicca czy druidyzm. Trudność sprawia nawet ...
 • O etnografię rodzimowierstwa. Wpsorwadzenie do etnografii zakonu zadrugi "północny wilk" (added: 2019-06-17) 

  Filip, Mariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Dostrzeżenie problemu subiektywności opisu humanistyka zawdzięcza szeroko pojętej myśli postmodernistycznej. Do początku drugiej połowy XX w. naukę traktowano jako narzędzie dostarczające obiektywnej wiedzy o świecie, ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2007 (added: 2014-06-24) 

  Pilch, Andrzej; Prendecki, Krzysztof; Skawińska, Mirosława; Mikołajczyk, Jolanta; Gajda, Agnieszka; Grott, Olgierd; Polaczek, Marta; Malczyk-Herdzina, Małgorzata; Bierówka, Joanna; Ostafińska-Konik, Agnieszka; Maślanka, Tomasz; Walas-Trębacz, Jolanta; Galata, Stanisław; Litwin, Tomasz; Malec, Jerzy; Kotowska, Agata; Biernat, Tadeusz; Balicki, Marek; Kilian, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2008 : Neopogaństwo w Polsce (added: 2014-03-18) 

  Słowiński, Zdzisław; Pełka, Leonard J.; Barcikowska, Alicja; Grott, Bogumił; Biliński, Krzysztof; Strutyński, Maciej; Szczepański, Tomasz; Danka, Ignacy R.; Ziętek, Dorota; Filip, Mariusz; Antosik, Grzegorz; Górewicz, Igor D.; Gajda, Agnieszka; Papla, Miłosz; Pasek, Zbigniew; Simpson, Scott; Zaczkowska, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Niniejszy numer „Państwa i Społeczeństwa” podsumowuje dorobek konferencji „Neopogaństwo w Polsce”. Miała ona być próbą naukowego oglądu zjawiska, wobec którego jest wiele przeinaczeń, by nie powiedzieć przekłamań, a które ...
 • Rodzimowiercy a media na przykładzie polskiej prasy w 2008 roku (added: 2019-06-12) 

  Antosik, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Media oraz środowiska rodzimowierców nie funkcjonują w zupełnej niezależności od siebie. Dziennikarze, którzy podejmują temat rodzimowierstwa, przynajmniej teoretycznie powinni nawiązać kontakt z tym środowiskiem. Z ...
 • Rodzimowiercza tożsamość i jej źródła (added: 2019-06-12) 

  Potrzebowski, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Zagadnienie tożsamości wyszło już poza wąskie ramy logiki i stało się obiegowym pojęciem w wielu krajach. Pytanie o narodową lub wyznaniową tożsamość jest częstym tematem wśród rozważań nad tym, kim jesteśmy. W Polsce ...
 • Rodzimowierstwo polskie a życie publiczne po 1989 r. Próba szkicu (added: 2019-06-17) 

  Szczepański, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Tekst jest próbą przedstawienia stosunku polskich ruchów rodzimowierczych (neopogańskich) do polityki i uczestnictwa w życiu publicznym. Nie jest to obraz całościowy, autor starał się nakreślić zasadnicze linie podziału, ...
 • Ruch zadrużny i rodzimowierczy w PRL w latach 1956–1989 (added: 2019-06-12) 

  Szczepański, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Tekst ten poświęcony jest polskim środowiskom rodzimowierczym (neopogańskim – autor używa tych określeń jako synonimów) i zadrużnym. Oznacza to, że pominięte zostały analogiczne środowiska niepolskie, działające w ...