Now showing items 1-3 of 3

 • Albo bezpośrednia, albo demokracja (added: 2017-04-11) 

  Gałkowska, Agnieszka; Gałkowski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2011)
  Zwrócenie uwagi na negatywne skutki, jakie może za sobą pociągnąć rozpowszechnienie się zasad demokracji bezpośredniej (choć należy pamiętać, że są zagrożenia wprawdzie realne, ale niebędące koniecznym następstwem tej formy ...
 • Czy mieszkaniec gminy ma prawo tworzenia prawa lokalnego (added: 2019-06-11) 

  Fleszer, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Nie ulega wątpliwości, że podmiotem praw w samorządzie terytorialnym są jego mieszkańcy. W drodze aktu wyborczego dokonują rozstrzygnięcia w sprawach ich dotyczących. Mogą to uczynić w dwojakiej formie – przez głosowanie ...
 • Tendencje i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - referendum lokalne (added: 2019-06-21) 

  Owczarek, Lidia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Polacy, odrzucając w 1989 r. władzę autorytarną opowiedzieli się zdecydowanie za władzą demokratyczną. Rozpoczął się proces kształtowania ładu demokratycznego. Kraj nasz osiągnął na tej drodze wiele sukcesów, choć ...