Now showing items 1-5 of 5

 • Człowiek a przyroda (added: 2019-06-26) 

  Trembecki, Adam Stefan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Wzajemny stosunek człowieka i przyrody jest odwiecznym problemem kształtującym byt człowieka. Jak każdy długotrwały dylemat, ulega on z biegiem czasu gruntownej ewolucji. Dotyczy ona w głównej mierze szczegółów tej ...
 • Człowiek w przyrodzie. Wartości ekologiczne i przedsiębiorczość (added: 2017-05-12) 

  Gałkowski, Stanisław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2006)
  Artykuł prezentuje wartości, których nośnikiem jest przyroda (biologiczne, kulturowe, ekonomiczne). Ochrona środowiska musi odbywać się nie tylko ze względu na człowieka, ale również ze względu na samoistność wartości jaką ...
 • Ekologia w filozofii i kulturze (added: 2019-06-26) 

  Bonenberg, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Powstanie i szybki rozwój filozofii środowiskowej oraz towarzyszące jej zainteresowanie, bez wątpienia związane są z uświadomieniem sobie istnienia głębokiego kryzysu w naszych stosunkach ze środowiskiem przyrodniczym: ...
 • Przyroda, cywilizacja, kultura w reflekcji Adama Mickiewicza (added: 2019-06-26) 

  Poller, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Obecność wątków związanych z przyrodą, zarówno w poezji, jak i teoretycznych rozważaniach Mickiewicza, choć powszechnie wiadoma, nie jest bynajmniej zjawiskiem zbadanym dogłębnie. Wydaje się przy tym, że ta niezwykle ...
 • Rolnictwo uprawowe - konflikt pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a produkcją żywności (added: 2019-06-19) 

  Kostuch, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Agroekosystemy — ekosystemy uprawowe w naturalnych środowiskach przyrodniczych, czyli utworzonych samymi siłami przyrody, nie występują naturalnie. Swoje istnienie zawdzięczają bowiem człowiekowi, który je wprowadził ...