Now showing items 1-15 of 15

 • Działalność oświatowa w więzieniach Królestwa Polskiego 1815–1867 (added: 2018-09-20) 

  Bieda, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Działalność oświatowa w więzieniach Królestwa Polskiego była konsekwencją XIX- -wiecznej zmiany poglądów na cele i warunki wykonywania kary pozbawienia wolności. Idea nauczania osadzonych przestępców na ziemiach Królestwa ...
 • Formy działania jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do pieczy zastępczej (added: 2014-12-03) 

  Szwaja, Jacek Z. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Local government units are legally obliged to carry out a number of tasks in the foster care system for children. These tasks generally referred to the Family and Guardianship Code specifi es support for families and foster ...
 • Kontrakt socjalny jako narzędzie realizacji zadań pomocy społecznej (aspekty prawne) (added: 2015-01-08) 

  Szwaja, Jacek Z. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
 • Odpowiedzialność organu przed sądem administracyjnym wedle różnorodności ról organu w tym postępowaniu (added: 2019-06-12) 

  Feczko, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Na wstępie na użytek moich dalszych rozważań postaram się określić samo pojęcie organu administracji przed sądem administracyjnym. Przepisy procedury sądowo- administracyjnej nie zamieszczają definicji legalnej organu ...
 • Organizacja i funkcjonowanie ośrodków pozbawienia wolności w Królestwie Polskim (1815-1867) w świetle źródeł. Dotychczasowe ustalenia i perspektywy badawcze (added: 2020-02-13) 

  Bieda, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  W wieku X IX kara pozbawienia wolności stała się w wielu europejskich kodeksach karnych karą podstawową, co zrodziło szeroką dyskusję o reformie organizacji więziennictwa w całej Europie - również w Królestwie Polskim. ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2008 : Wybrane problemy funkcjonowania administracji publicznej (added: 2014-03-14) 

  Bainczyk, Magdalena; Sokołowski, Jacek; Sala-Szczypiński, Marcin; Augustyniak, Monika; Tor, Krzysztof; Jasiewicz, Czesława; Szczerbińska-Byrska, Małgorzata; Kaczmarska, Elżbieta; Świerczewska-Pietras, Katarzyna; Mydel, Rajmund; Pieniążek, Marcin; Franaszek, Helena; Nikolski, Lech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Prawo administracyjne w mechanizmie prawa (added: 2015-11-03) 

  Filipek, Józef; Bednarczyk, Agnieszka; Jaśko, Małgorzata; Kumela-Romańska, Magdalena; Machoń, Mirosław; Paradowski, Mariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Rodzaje ośrodków pozbawienia wolności w Królestwie Polskim (added: 2018-10-12) 

  Bieda, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  W XIX w. w wielu europejskich kodeksach karnych, w tym także w Królestwie Polskim, kara więzienia stała się sankcją podstawową. W obliczu tych zmian w Królestwie Polskim rozpoczęła się szeroka dyskusja dotycząca reformy ...
 • Samorząd gospodarczy – wybrane zagadnienia (added: 2019-06-14) 

  Tor, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "W administracji lokalnej realizującej także cele publiczne w sferze gospodarki, spotykamy się ze specyficznym zjawiskiem polegającym na tym, że obok organów administracji rządowej, podlegających bezpośrednio władzom ...
 • Stabilność prawa w kontekście wartości, instytucji i funkcjonowania systemu prawnego (added: 2017-03-24) 

  Biernat, Tadeusz; Banasik, Katarzyna; Pawlik, Renata; Biernat, Jakub; Kumela-Romańska, Magdalena; Bednarczyk-Płachta, Agnieszka; Gryglik, Dariusz; Damasiewicz, Agnieszka; Kościelniak, Grzegorz; Poździoch, Stefan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  W prezentowanym tomie znalazły się eseje, o których można powiedzieć, że są, w pewnym stopniu, reprezentatywne dla trzech nurtów rozważań. Dotyczy to kwestii wartości, instytucji prawnych i elementów systemu prawnego, ...
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 2, 2013 (added: 2014-10-30) 

  Bochenek, Artur; Kościelniak, Grzegorz; Poździoch, Stefan; Ibek, Anna; Kolaszyński, Mateusz; Widacki, Jan; Staszel, Renata; Damasiewicz, Agnieszka; Huszcza, Martyna; Sala-Szczypiński, Marcin; Bałos, Iga; Koczur, Sebastian; Wojtarowicz, Małgorzata; Szuba-Boroń, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XIII (added: 2014-04-16) 

  Fermus-Bobowiec, Anna; Szpringer, Iwona; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota; Machut-Kowalczyk, Joanna; Głuszak, Marcin; Guziak, Kinga; Kotliński, Jakub; Wlaźlak, Władysław Piotr; Smyk, Grzegorz; Jastrzębski, Robert; Kotliński, Tomasz J.; Tarnowska, Anna; Siemaszko, Karol; Pyziak, Michał; Uruszczak, Wacław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XXI Badania nad rozwojem instytucji politycznych i prawnych (added: 2019-11-25) 

  Kruszewski, Tomasz; Gajewska, Jolanta; Cetwiński, Marek; Gałędek, Michał; Mataniak, Mateusz; Sitek, Bronisław; Bieda, Justyna; Machut-Kowalczyk, Joanna; Krzysztofek, Katarzyna; Pokoj, Jakub; Szewczak-Daniel, Mariola; Wałdoch, Jacek; Bednaruk, Waldemar; Dworas-Kulik, Justyna; Marszałek, Piotr Krzysztof; Graczyk, Konrad; Mielnik, Hubert; Truszkowski, Bartosz; Ługowski, Bartłomiej; Majdański, Paweł; Kozyra, Waldemar; Czech-Jezierska, Bożena Anna; Pyter, Magdalena; Kazimierczuk, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
 • Zadania samorządu terytorialnego wobec kryzysu w rodzinie (added: 2014-12-04) 

  Szwaja, Jacek Z. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The need to support the family by the state is considered as one of the fundamental principles, both by international standards, as well as national regulations. Article refers here both on the European Social Charter ...
 • Źródła prawa administracyjnego w cesarstwie rosyjskim (added: 2020-02-20) 

  Smyk, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Funkcjonowanie mechanizmu prawodawczego rosyjskiej monarchii absolutnej i związana z nim problematyka źródeł prawa stanowiły i stanowią do dnia dzisiejszego zagadnienie budzące wiele kontrowersji. Przyczyna tego stanu ...