Now showing items 1-1 of 1

  • System partyjny Czech - zarys problemu (added: 2019-07-01) 

    Kubát, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
    Ze wstępu: "Czeski system partyjny stał się w ostatnich latach po długim okresie nudy nader ciekawy i dostarcza politologom wiele inspiracji dla ich analiz i rozważań. W latach dziewięćdziesiątych był on na tle innych ...