Now showing items 1-1 of 1

  • Dzieje opieki na ziemiach polskich (added: 2020-02-20) 

    Machut-Kowalczyk, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
    "Przedstawiane studium poświęcone jest rozwojowi opieki na ziemiach polskich od czasów państwa szlacheckiego, przez rozwiązania wprowadzane na ziemiach polskich pod zaborami, aż po nowoczesne rozwiązanie obowiązujące ...