Now showing items 1-3 of 3

 • Pożytki ze znajomości osiągnięć digitalizacji w Stanach Zjednoczonych (added: 2018-10-07) 

  Wiśniewska, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Digitalizacja materiałów, czyli ich wprowadzanie do pamięci komputerów, jest obecnie najpopularniejszą metodą zachowywania i upowszechniania dziedzictwa kultury. Pionierami w tej dziedzinie byli Amerykanie, np. Michael ...
 • Prasa amerykańska wobec Konstytucji 3 maja (added: 2021-08-30) 

  Wiśniewska, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Artykuł opisuje sposób przedstawienia Konstytucji 3 maja 1791 r. przez ówczesną prasę amerykańską. Mimo ogromnego dystansu terytorialnego i ograniczeń narzucanych możliwościami technicznymi, treść tego aktu prawnego była ...
 • The Perception of the Constitution of 3 May 1791 in the Contemporaneous American Press (added: 2021-12-23) 

  Wiśniewska, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  The paper investigates the ways the American press of the times portrayed the Constitution of 3 May 1791. The Governance Act was valid from the date it was issued, May 3, 1791, until June 17, 1793, when the last Sejm, ...