Now showing items 1-1 of 1

  • Ocena efektywności kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie (added: 2019-06-17) 

    Walas-Trębacz, Jolanta; Galata, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    "Efektywność każdej organizacji zależy nie tylko od wydajności pracy jej poszczególnych struktur, lecz przede wszystkim od efektywnej pracy kierownika (szerzej kierownictwa organizacji), który ustala cele, przydziela ...