Now showing items 1-1 of 1

  • Polska wobec dalszego poszerzania Unii Europejskiej (added: 2019-05-09) 

    Szymański, Adam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    "Po akcesji do Unii Europejskiej Bułgarii i Rumunii 1 stycznia 2007 r. z aspiracjami członkostwa w UE występuje nadal wiele państw. Zgodnie z unijnym nazewnictwem można mówić o oficjalnych lub potencjalnych kandydatach ...