Now showing items 1-2 of 2

  • Magia wspólnot wyobrażonych w nowej Europie Środkowej (added: 2017-03-15) 

    Haratyk, Paulina; Raczek-Karcz, Marta Anna; Taszycka, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
    Niniejsza publikacja jest próbą nakreślenia możliwej linii badań naukowych dotyczących przekształceń zachodzących w Europie Środkowej w ostatnim ćwierćwieczu, tj. w latach 1989–2014, odzwierciedlonych w wybranych dziełach i ...
  • System partyjny Czech - zarys problemu (added: 2019-07-01) 

    Kubát, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
    Ze wstępu: "Czeski system partyjny stał się w ostatnich latach po długim okresie nudy nader ciekawy i dostarcza politologom wiele inspiracji dla ich analiz i rozważań. W latach dziewięćdziesiątych był on na tle innych ...