Now showing items 1-1 of 1

  • Polityka syryjska wobec Libanu po pax syriana (added: 2019-05-13) 

    Fyderek, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    "Pośród przedstawicieli syryjskiego reżimu i jego oponentów panuje wyjątkowa zgodność na temat faktu zajmowania przez Syrię szczególnej pozycji w Libanie: Stronnicy syryjscy wskazują na wspólną kulturę, podobne doświadczenia ...