Now showing items 1-2 of 2

  • Obywatel w państwie. Kilka uwag o typach ładu zbiorowego i społeczeństwie polskim (added: 2019-06-05) 

    Sowa, Kazimierz Z. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    In the paper the author singles out three types of social order, that is the way of a social organization from the political power point of view: 1) religious order, 2) masterful order, and 3) civil order. The basic form ...
  • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2012 (added: 2014-06-27) 

    Sowa, Kazimierz; Pekaniec, Anna; Gałkowski, Stanisław; Gałkowska, Agnieszka; Majorek, Marta; Wojniak, Justyna; Baran, Dariusz; du Vall, Marta; Walecka-Rynduch, Agnieszka; Konik, Marcin; Gruca, Grzegorz; Mróz, Piotr; Szymańska, Beata; Kuźma, Józef; Karpińska-Ochałek, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    Bieżący numer „Państwa i Społeczeństwa” zagospodarowany został przez dyscypliny ściśle humanistyczne: socjologię, fiozofię, pedagogikę, politologię i kulturoznawstwo, we wzajemnie przenikających się myślowo tekstach, ...