Now showing items 1-9 of 9

 • Ekonomiczno-finansowe konteksty integracji europejskiej (added: 2017-07-03) 

  Dobija, Mieczysław; Świerczyńska, Jowita; Dębska-Rup, Anna; Oliwkiewicz, Barbara; Fatuła, Dariusz; Giszterowicz, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich na tle konstytucji RP (added: 2019-06-25) 

  Buczek, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Instytucja odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe podatnika sięga swymi korzeniami do unormowań ustawy z dnia 15 marca 1934 r. zawierającej Ordynację podatkową. Rozwiązania w tym zakresie przejęte ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2012 (added: 2014-06-27) 

  Szwaja, Jacek Z.; Kościelniak, Grzegorz; Jaśkowiec, Dominik; Huras, Agnieszka; Rej, Anna; Słowik, Dominik; Polaczek-Bigaj, Marta; Kargol, Anna; Gajda, Agnieszka; Pindel, Kamil; Głuchowski, Jan; Kosikowski, Cezary; Litwińczuk, Hanna; Głuchowski, Jan; Gomułowicz, Andrzej; Małecki, Jerzy; Mastalski, Ryszard; Ofiarski, Zbigniew; Ruśkowski, Eugeniusz; Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Podatki, opłaty i zabezpieczenia finansowe w polskim górnictwie, w tym w górnictwie surowców energetycznych (added: 2021-01-08) 

  Uberman, Ryszard; Uberman, Robert (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2015)
  W artykule omówiono genezę i specyfikę podatków oraz opłat i innych świadczeń stosowanych w górnictwie. Wymieniono cechy górnictwa wpływające na kreowanie systemów podatkowych. Wymieniono cechy charakteryzujące optymalny ...
 • Sprzedaż wysyłkowa w podatku od towarów i usług na tle dyrektywy Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (added: 2020-02-12) 

  Fill, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą zobowiązał Radę Wspólnot Europejskich do uchwalania przepisów dotyczących harmonizacji ustawodawstwa odnoszącego się do podatków obrotowych, akcyzy i innych podatków ...
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2005 (added: 2019-06-13) 

  Nowak, Marek; Tarno, Jan Paweł; Wyporska, Joanna; Lewandowska-Malec, Izabela; Możdżeń-Marcinkowski, Michał; Czaja-Hliniak, Irena; Wolański, Robert; Aleszczyk, Józef; Cisowska-Mleczek, Katarzyna; Piocha, Stanisław; Dyczkowska, Joanna; Wierzbińska, Halina; Juruś, Dariusz; Stec, Piotr; Antoniuk, Jarosław R.; Mitev, Krasimir; Banasik, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  Ze wstępu: "Przekazywany do rąk czytelników zeszyt zawiera głównie prace naukowe pracowników Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej. Prezentowany zbiór obejmuje szerokie spektrum zagadnień, w których ...
 • System ochrony praw podatników przed organami podatkowymi w Niemczech (added: 2020-02-11) 

  Kostecki, Apoloniusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Violation of tax law regulations by public fiscal authorities usually harms the interests of taxpayers. Thus it is necessary to apply the specified taxpayers’ rights protection system. A German taxpayers’ rights ...
 • Wpływ dyrektyw UE na podatki i opłaty zwiavzane z transportem drogowym (added: 2020-02-11) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Globalizacja powoduje konieczność przemieszczania dużej ilości towarów na znaczne odległości, w szczególności transportem drogowym. Wywołuje to szereg skutków społecznych, np. związanych z wykorzystywa ...
 • Z podatkami lub bez. Dwie odmienne wizje reformowania państwa prezentowane przez szlachtę chełmską i lubelską w dobie sejmu konwokacyjnego z 1764 roku (added: 2020-02-19) 

  Bednaruk, Waldemar (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Trzy dekady panowania Augusta III to nie tylko czas największego kryzysu szlacheckich instytucji ustrojowych, ale też okres, kiedy dojrzewała myśl o potrzebie gruntownej przebudowy państwa. Publicyści od dawna piętnowali ...