Now showing items 1-4 of 4

 • Badania nad działalnością legislatur — interdyscyplinarny obszar nauki (added: 2019-06-14) 

  Sokołowski, Jacek K. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Z wprowadzenia: "W okresie żywiołowego i wielokierunkowego rozwoju nauki, z jakim niewątpliwie mamy obecnie do czynienia, jednym z charakterystycznych zjawisk zachodzących w świecie akademickim jest samorzutne pojawianie ...
 • Polityczne uwarunkowania polityki prawnej w latach 2005–2007 (added: 2019-06-11) 

  Sokołowski, Jacek K. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Polski parlament nie cieszy się uznaniem ani obywateli1, ani międzynarodowych instytucji oceniających jego pracę2. Taki stan rzeczy odzwierciedla zarówno słabości regulacji normatywnej procesu legislacyjnego, jak i ...
 • Z problematyki reformy parlamentu Zjednoczonego Królestwa (added: 2019-06-21) 

  Pondel, Gaweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Podstawowa cecha brytyjskiego systemu parlamentarno-gabinetowego - bardzo ścisły związek pomiędzy władzą ustawodawczą i wykonawczą, sprawia, że system kontroli sprawowanej przez legislatywę nad egzekutywą, uchodzący w ...
 • Zastosowanie zasady dyskontynuacji prac legislacyjnych sejmu w stosunku do ustawy budżetowej (added: 2019-06-17) 

  Litwin, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Co roku jesienią nadchodzi dla rządzących trudny okres, gdy Konstytucja zmusza Radę Ministrów do podjęcia wysiłku w celu przedstawienia parlamentowi do uchwalenia projektu ustawy budżetowej. Uchwalenie budżetu to ...