Now showing items 1-15 of 15

 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2021, nr 2 (XLIII): Bezpieczeństwo mikrobiologiczne (added: 2021-10-21) 

  Borkowski, Robert; Skrabacz, Aleksandra; Sideris, Elżbieta; Konieczny, Czesław; Hrytsai, Liliia; Zychowicz, Iwona; Halista-Telus, Edyta; Mendyk, Przemysław; Wilkowski, Paweł; Stelmach, Jarosław; Kudzin-Borkowska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Wprowadzenie "W niniejszym numerze kwartalnika podejmujemy nową, wymuszoną okolicznościami, problematykę epidemiczną, wychodząc z założenia, że obowiązkiem badacza jest reagować na nowe zjawiska i zagrożenia. Autorzy ...
 • COVID-19 jako nowa determinanta bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej (added: 2021-10-21) 

  Konieczny, Czesław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Artykuł poświęcony jest wpływowi pandemii koronawirusa na pojmowanie bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej. Dokonuje przeglądu skutków nowej sytuacji zdrowotnej na świecie z perspektywy lotnictwa cywilnego. Prezentuje ...
 • Człowiek w sytuacji zagrożenia COVID-19 (added: 2021-10-21) 

  Sideris, Elżbieta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Dnia 1 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a epidemia jako jedna z sytuacji kryzysowych została opisana w Krajowym Planie ...
 • E-rozprawa w postępowaniu cywilnym a prawo do sądu i możliwość obrony swych praw (added: 2022-03-23) 

  Jasińska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  The article is devoted to remote hearings in Polish civil procedure in the context of the right to a court and the right to defend one’s rights by a party to the proceedings. The aim of the article is to try to find the ...
 • Krakowskie Studia Międzynarodowe 2021, nr 2 (XVIII), Globalne wyzwania u progu trzeciej dekady XXI wieku (added: 2022-03-30) 

  Bednarczyk, Bogusława; Czermińska, Małgorzata; Kolendowska-Matejczuk, Marta; Mrowicki, Marcin; Majchrowska, Elżbieta; Ludwikowski, Rett R.; Kraśnicka, Izabela; Siejak, Paweł; Czachor, Rafał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Z wprowadzenia: "Nie ma wątpliwości, że globalizacja zmieniła współczesny świat. Zapewnia szereg korzyści, ale wiąże się również z konsekwencjami gospodarczymi, politycznymi i kulturowymi, wśród których trudno nawigować. ...
 • Ochrona praw człowieka w stanach globalnego zagrożenia – analiza na przykładzie pandemii covid-19 (added: 2022-03-30) 

  Kolendowska-Matejczuk, Marta; Mrowicki, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  The subject of this study is the analysis of permissible mechanisms of limiting civil rights and freedoms, both internationally and under Polish law – in global threats, on the example of the COVID-19 pandemic. The article ...
 • Państwo i Społeczeństwo 2021, nr 2 Edukacja i wychowanie w dobie pandemii – refleksje i inicjatywy (added: 2022-02-03) 

  Aksman, Joanna; Grzesiak, Krystyna; Zinkiewicz, Beata; Bachowska, Monika; Cieślik, Marta; Pytel, Piotr; Dziurowicz-Trzos, Angelika; Wojnar-Płeszka, Anna; Cichocka, Renata; Cieciura, Katarzyna; Szyniec, Iwona; Leśniak, Małgorzata; Mazurkiewicz, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Z wprowadzenia: "Pierwszy przypadek Covid-19 został zdiagnozowany w chińskim Wuhan w grudniu 2019 r. Dwa lata później na świecie odnotowano ponad 263 mln przypadków zachorowań oraz ponad 5 mln zgonów. Pandemia tej groźnej ...
 • Praca zdalna w kontekście proponowanych zmian w Kodeksie pracy (added: 2021-06-25) 

  Zander-Zięcina, Ewelina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Celem artykułu jest przedstawienie problemów dotyczących wykonywania obowiązków pracowniczych w formie hybrydowej oraz zdalnej, wprowadzonej na gruncie panującej obecnie pandemii Covid-19, a także omówienie koncepcji ...
 • Rozświetlenia. Wyzwania psychologiczne w czasie przełomu. Część II: Między teorią a empirią (added: 2022-03-11) 

  Majczyna, Marek; Kubacka-Jasiecka, Dorota; Stach, Ryszard; Wilczyńska, Agnieszka; Mirski, Andrzej; Obtułowicz, Urszula; Gałkowska, Agnieszka; Ławska, Adrianna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  Z wprowadzenia: "W drugiej części monografii Rozświetlenia. Wyzwania psychologiczne w czasie przełomu w podtytule w języku polskim użyto powszechnie zrozumiałego sformułowania: między teorią a empirią. W wersji ...
 • Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2021, nr 2 (29) (added: 2022-03-23) 

  Partyk, Aleksandra; Adamus, Rafał; Jasińska, Katarzyna; Borges, Gustavo Silveira; Faleiros Júnior, José Luiz de Moura; Costa, Vinicius Venancio; Włodek, Maciej; Wenda, Weronika; Czachor, Rafał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Słowo wstępne: "Z wielką przyjemnością zapraszam Szanownych Państwa, Czytelników periodyku „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały”, do lektury kolejnego numeru czasopisma. W numerze prezentujemy teksty Autorów powiązanych ...
 • Szkolne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w dobie pandemii na przykładzie doświadczeń Szkoły Podstawowej nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (added: 2022-02-03) 

  Cieślik, Marta; Pytel, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Artykuł omawia niektóre zagadnienia dotyczące wsparcia psychologiczno-pedagogicznego realizowanego w szkole w dobie pandemii. Celem publikacji jest ukazanie transformacji szkoły tradycyjnej, stacjonarnej, w szkołę zdalną ...
 • The future of social security in Brazil: is there a way without solidarity? (added: 2021-11-24) 

  Bernardi, Renato; Pancotti, Heloísa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Brazilian Social Security System is based in intergeneracional solidarity. It means that today’s taxpayers maintain active pensions and need future taxpayers to sustain future pensions. There is no individual investment ...
 • The Positive and Negative Effects of COVID-19 Pandemic on the Natural Environment in the World (added: 2021-10-21) 

  Hrytsai, Liliia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Pandemia COVID-19 wywarła bezprecedensowy wpływ na globalne procesy społeczno- -gospodarcze, zagrażając życiu i zdrowiu miliardów ludzi. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się groźnej choroby, rządy państw nałożyły ograniczenia ...
 • Twórczość muzyczna dzieci w wieku przedszkolnym – w czasach pandemicznych i pomimo nich (added: 2022-02-03) 

  Bachowska, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  W artykule omówiono temat aktywności artystycznej dziecka, wynikającej z jego osobistych potrzeb ekspresyjnych. Działanie twórcze angażuje przede wszystkim funkcje, motoryczne i zmysłowe, a także życie uczuciowe, wyobraźnię, ...
 • Wpływ pandemii koronawirusa na stan bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego Polaków (added: 2021-10-21) 

  Skrabacz, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Celem artykułu jest wykazanie wpływu pandemii COVID-19 na społeczno-ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa społeczeństwa. Szczegółową uwagę badawczą skoncentrowano na postawach społecznych w czasie kwarantanny oraz na przejawach ...