Now showing items 1-10 of 10

 • Funkcjonowanie osób osieroconych przez ojca w dzieciństwie (added: 2019-06-21) 

  Młynek, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Jednym z poważniejszych zagadnień w psychologii jest wpływ doświadczeń jednostki na jej dalsze życie. Szczególnie istotne wydają się fakty biograficzne z dzieciństwa. Wiadome jest, że największe sukcesy odnosi dziecko ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2006 : Konteksty społeczne i cywilizacyjne przemian współczesnej rodziny (added: 2014-06-25) 

  Kawula, Stanisław; Kopytek, Elżbieta; Kopytek, Elżbieta; Kycia, Alicja; Oberuč, Jaroslav; Gizella, Jerzy; Gizella, Jerzy; Szmyd, Jan; Olearczyk, Teresa; Wasilewska, Monika; Kuleta, Małgorzata; Dobranowska, Barbara; Piątek, Jadwiga; Kania, Bożena; Młynek, Justyna; Dudek, Anna; Gardyła, Alina; Panek, Anna; Kubas, Małgorzata; Józefik, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2005 : Wybrane problemy rodziny u progu ponowoczesności (added: 2014-07-04) 

  Szmyd, Jan; Kocik, Lucjan; Jaskulska, Katarzyna; Makiełło-Jarża, Grażyna; Panek, Anna; Drobny, Paweł; Szot, Wojciech M.; Grochowski, Jan; Szyszko-Bohusz, Andrzej; Huget, Patrycja; Kaczanowska, Aniela; Kuziel, Katarzyna; Szarota, Zofia; Balicka, Agnieszka; Stancheva-Popkostadinova, Vaska; Kliś, Maria; Bocheńska-Seweryn, Maria; Worek, Barbara; Loranc, Katarzyna; Młynarczyk, Michał; Wasilewska, Monika; Wójcik, Katarzyna; Józefik, Barbara; Kolarzyk, Emilia; Jaworska-Szyc, Jagoda; Łyszczarz, Justyna; Moszner, Katarzyna; Kaczmarska-Maderak, Anna; Pasiut, Błażej; Seweryn, Olga; Klimek, Krystyna; Pabiańczyk, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2011 : Wielowymiarowy obraz rodziny (added: 2014-05-06) 

  Maj, Beata; Kliś, Maria; Śledzianowski, Jan; Smolik, Katarzyna; Kawula, Anna; Stawarz-Popek, Kinga; Parlicki, Mariusz; Lis, Wojciech; Gizella, Jerzy; Kluzowa, Krystyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2015 : Edukacja - Wychowanie - Rodzina (added: 2016-04-25) 

  Olearczyk, Teresa; Mydel, Rajmund; Kliś, Maria; Grabowska, Magdalena; Białek, Katarzyna; Mirski, Andrzej; Kowal, Tomasz; Bolek, Katarzyna; Kowalczyk, Robert; Lew-Starowicz, Zbigniew; Balcer, Wiktor; Bodek-Szumiec, Beata; Kožuh, Anna; Rozwadowska, Elżbieta; Bienias, Aleksandra; Dobrzański, Artur (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Problematyka prezentowanych w niniejszym tomie opracowań oscyluje wokół trzech wiodących kwestii: edukacji i kształcenia, problemów wychowania oraz problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny, a podejmujący je autorzy ...
 • Psychospołeczne aspekty trudnego ojcostwa (na przykładzie uczestników grup wsparcia dla mężczyzn w kryzysie małżeńskim w Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Warszawie) (added: 2015-02-07) 

  Wójcik, Monika
  Ze wstępu: "Zainteresowana książką autora R. Kucharskiego pt. Zerwane więzi. Tata.pl 2, w której opisane są losy ojców walczących o kontakt z dzieckiem oraz ojców samotnie wychowujących dziecko/ci postanowiłam bliżej ...
 • Psychospołeczne aspekty trudnego ojcostwa (na przykładzie uczestników grup wsparcia dla mężczyzn w kryzysie małżeńskim w Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Warszawie) (added: 2019-07-11) 

  Wójcik, Monika
  Ze wstępu: "Zainteresowana książką autora R. Kucharskiego pt. Zerwane więzi. Tata.pl 2, w której opisane są losy ojców walczących o kontakt z dzieckiem oraz ojców samotnie wychowujących dziecko/ci postanowiłam bliżej ...
 • Relacja z ojcem a sposób rozumienia rodziny przez mężczyzn w wieku 19-20 lat (added: 2019-06-24) 

  Młynarczyk, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Pomijając aksjologiczne spory dotyczące obiektywnych kryteriów, które pozwalałyby uznać coś za wartościowe, możemy zatrzymać się nad pytaniem o sposób, w jaki wartości są internalizowane. Zagadnienie to rozważane być ...
 • Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego. Prace jubileuszowe (added: 2016-12-15) 

  Stec, Piotr; Załucki, Mariusz; Antoniuk, Jarosław R.; Curzydło, Anita; Moskała-Dudek, Alicja; Strugała, Radosław; Gil, Piotr; Głowacz, Jakub; Nowak, Filip; Jasińska, Katarzyna; Zoń, Katarzyna Maria; Górecka, Katarzyna; Górska, Katarzyna; Andrzejewski, Jan; Andrzejewski, Jan; Rzewuska, Magdalena; Sznajder, Agnieszka; Szpyt, Kamil; Marszałkowska-Krześ, Elwira; Gil, Izabella; Polańska, Karolina; Szejna, Sławomir; Zębala, Jacek; Wilczyńska, Małgorzata; Rogowska, Aleksandra; Juryk, Anna; Krekora-Zając, Dorota; Kübler, Paulina; Niemotko, Rafał; Nowak, Olga; Biernat, Jakub; Zawadzka, Zofia; Buchalska, Joanna; Ślęzak, Piotr; Bałos, Iga; Kłosowski, Karol (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Prezentowana książka to głos w debacie nad stanem naszej kodyfikacji cywilnej. Jubileusz 50-lecia uchwalenia Kodeksu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego zbiega się z ...
 • Wzór ojca i ojcostwa u młodych mężczyzn planujących założenie rodziny (added: 2019-06-21) 

  Kania, Bożena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Ojcostwo to złożona struktura. Z jednej strony ojcowie postrzegani są jako konkretne osoby, tworzące z dzieckiem niepowtarzalną więź, która może być realizowana w wieloraki sposób, z drugiej zaś ocenia się ich, porównując ...