Now showing items 1-2 of 2

  • Podatność wiktymizacyjna a samoocena i optymizm (added: 2020-01-31) 

    Mirska, Natalia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    Artykuł przedstawia wyniki badań związku pomiędzy podatnością wiktymogenną, czyli podatnością na stanie się ofiarą przestępstwa, a takimi właściwościami psychicznymi jednostki, jak samoocena i optymizm. Przeprowadzone ...
  • Zabójca z motywów seksualnych : studium przypadku (added: 2018-04-30) 

    Widacki, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
    ZE WSTĘPU: Metoda kazuistyczna, opierająca się na studium przypadku pozwala testować teorie wyprowadzone z badań zbiorów podobnych przypadków. Takie założenie przyświeca tej pracy. Kazus Joachima Knychały do takiego celu ...