Now showing items 1-9 of 9

 • Odpowiedzialność kursanta i instruktora oraz egzaminowanego i egzaminatora w razie spowodowania wypadku w komunikacji (added: 2020-12-01) 

  Pawlik, Renata (Instytut Ekspertyz Sądowych, Wydaw. Rondo, 2004)
  Artykuł omawia zaprezentowaną na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego problematykę odpowiedzialności za wypadek drogowy osoby szkolonej w zakresie kierowania pojazdem samochodowym lu b zdającej egzamin na prawo jazdy oraz ...
 • Państwo i społeczeństwo w XXI wieku. Sztuka - społeczeństwo - edukacja (added: 2020-03-27) 

  Bednarz, Kazimierz; Bień, Krzysztof; Bojęś, Andrzej; Ingarden, Krzysztof; Kowalik, Maciej; Stec, Barbara; Urbańska, Marta A.; Wróbel, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  Ze wstępu: "Tradycyjnie Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego organizuje w pierwszych dniach czerwca Międzynarodową Konferencję Naukową. Tegorocznym przedmiotem obrad, czwartej już konferencji, było ...
 • Pojęcie odpowiedzialności władzy wykonawczej w polskim piśmiennictwie międzywojennym (added: 2020-02-21) 

  Rakowski, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Trudno nie zgodzić się z Antonim Deryngiem, który w 1934 r. pisał: [...] zasada odpowiedzialności jest podstawą wszelkiego życia społecznego, a zarazem p odstawą i odpowiednikiem zaufania społeczeństwa do jednostki, czy ...
 • Pojęcie rozkazu. Analiza teoretyczno-prawna (added: 2018-10-19) 

  Kural, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Artykuł stanowi próbę analizy pojęcia rozkazu funkcjonującego w polskim prawie. Prowadzone rozważania teoretyczno-prawne zilustrowane zostaną przykładami z wybranych aktów prawych, z uwzględnieniem w szczególności ustaw ...
 • Prawo zobowiązań : materiały dydaktyczne (added: 2020-07-15) 

  Szwaja, Janusz; Bugajski, Błażej; Damasiewicz, Agnieszka; Nowak-Gruca, Aleksandra; Stadnik-Jędruch, Jolanta; Więzowska-Czepiel, Beata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Do Czytelników "Oddawane w ręce Czytelników materiały dydaktyczne przygotowane zostały z myślą o studentach prawa. Prawo cywilne jest bowiem przedmiotem, którego opanowanie sprawia im zazwyczaj sporo trudności. Często ...
 • Reguły podejmowania skutecznych decyzji w zarządzaniu organizacjami (added: 2019-06-26) 

  Galata, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Podejmowanie decyzji jako istota działalności menedżera jest procesem realizowanym w konkretnych uwarunkowaniach (czas, miejsce, dysponowane środki, dostępna wiedza). Rezultatem tego procesu ma być rozwiązanie jakiegoś ...
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 1 (20), 2017 (added: 2017-09-29) 

  Banasik, Katarzyna; Augustyniak, Monika; Banaszkiewicz, Adam; Sęk, Andrzej; Róg, Mariusz; Kosmaty, Piotr; Chełmowska, Paulina Wilhelmina; Kural, Michał; Krzeczek, Monika; Molis, Katarzyna; Zimniak, Robert; Dominiuk, Ryszard Eugeniusz; Karolczyk, Piotr; Golonka, Anna; Stępień, Katarzyna; Biernat, Tadeusz; Lep, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017-09)
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2009 (added: 2014-03-25) 

  Gnela, Bogusława; Sala-Szczypiński, Marcin; Więzowska-Czepiel, Beata; Gardocka, Teresa; Stec, Piotr; Kostecki, Apoloniusz; Tatham, Allan F.; Czaja-Hliniak, Irena; Szostak, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Podstawowa część artykułów zawartych w prezentowanym tomie odnosi się do całego spektrum zagadnień związanych z instytucją odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za działania władzy publicznej. Uzupełniają je studia ...
 • Z problematyki odpowiedzialności „kierownika zamawiającego” za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych (added: 2020-02-11) 

  Szostak, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  The issues of the Head of the Awarding Entity’s responsibilities for the violation of public finances discipline while awarding a public contract. The statutory basis of responsibility for violating the discipline ...