Now showing items 1-2 of 2

  • Europa obywateli - inicjatywy Unii Europejskiej (added: 2019-06-13) 

    Winiarska-Brodowska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    "W społeczeństwie demokratycznym obywatele mają możliwość wpływania na decyzje bądź współdecydowania w znaczących dla siebie kwestiach. Procesy związane z globalizacją sprawiają jednak, że coraz więcej decyzji podejmowanych ...
  • Problem osad beduińskich na izraelskiej Pustyni Negew w świetle prawa międzynarodowego (added: 2019-05-13) 

    Przybysławska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    "14 lipca 1965 r. weszła w życie izraelska ustawa o planowaniu i budownictwie, która zasadniczo wpłynęła na status i warunki życia mniejszości arabskiej w Izraelu, w tym zaś przede wszystkim na kategorię zaliczaną do ...