Now showing items 1-14 of 14

 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 3 (XXVIII), 2017 (Wojska Obrony Terytorialnej w Polsce i na świecie w drugiej dekadzie XXI wieku) (added: 2017-12-21) 

  Michalak, Artur; Kośmider, Tomasz; Gąsiorek, Krzysztof; Stachowski, Marcin; Klisz, Maciej; Żuchowski, Remigiusz; Nastarowicz, Tadeusz; Mendrala, Zenon; Wróbel, Ilona; Gruszczyk, Aleksandra; Rokicki, Jarosław; Borkowski, Robert; Młynarski, Tomasz; Thiriet, Damien; Marczuk, Karina Paulina; Grzela, Joanna; Małysa, Tobiasz; Kuśmirek, Karolina; Kraj, Kazimierz; Jureńczyk, Łukasz; Jarnicki, Damian; Maj, Ewa; Sokół, Wojciech; Tym, Juliusz S.; Saskowski, Maciej; Pieróg, Iwona; Gawor, Piotr; Sokołowski, Andrzej; Strzelecki, Michał; Wilczyński, Norbert; Soloch, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Biorąc to pod uwagę niniejszy numer, poświęcony on został wojskom obrony terytorialnej w Polsce i na świecie. Temat ten jest spójny z zagadnieniem, jakie podjęto w poprzednim numerze, wydanym pod redakcją Marcina Lasonia. ...
 • Cele, zadania, struktura i funkcje Wojsk Obrony Terytorialnej w XXI wieku (added: 2018-06-18) 

  Michalak, Artur (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Obecnie Wojska Obrony Terytorialnej w Polsce stanowią odrębny Rodzaj Sił Zbrojnych. Podkreśla to ich ważne miejsce w systemie obronnym RP. Artykuł stanowi krótką próbę podsumowania znaczenia wojsk obrony terytorialnej w ...
 • Doświadczenia obrony terytorialnej we Francji (added: 2018-06-22) 

  Młynarski, Tomasz; Thiriet, Damien; Soloch, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Historia francuskiej obrony terytorialnej ma swoją genezę w Gwardii Narodowej (La Garde Nationale), stworzonej przez Marie Joseph de La Fayette, 16 lipca 1789 r., aby bronić Paryż przed domniemaną reakcją króla. Na jej ...
 • Kanadyjscy Rangersi jako formacja obrony terytorialnej (added: 2018-06-18) 

  Borkowski, Robert (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Tematem artykułu jest formacja Canadian Rangers, która od lat 70. jest ochotniczą formację rezerwy w siłach zbrojnych Kanady, pełniącą funkcję obrony terytorialnej w trudno dostępnych regionach kraju. Kanada uważa ...
 • Komponent obrony terytorialnej (powszechnej) w potencjałach militarnych innych państw. Ujęcie ilościowo-organizacyjne (added: 2018-06-20) 

  Jarnicki, Damian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Współczesny świat niebezpiecznie ewoluuje. Zapewnienie bezpieczeństwa, w tym szczególnie bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa państwa, wymaga obligatoryjnego czerpania ze wszystkich zdolności, będących w posiadaniu ...
 • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4 (XV), 2018 (Współpraca Międzynarodowa-Uwarunkowania globalne i regionalne) (added: 2019-06-29) 

  Paterek, Anna; Serricchio, Fabio; Malinowski, Krzysztof; Żarna, Krzysztof; Przybylska-Maszner, Beata; Klisz, Maciej; Malczyńska-Biały, Mira; Diawoł-Sitko, Anna; Zdanowski, Jerzy; Koźbiał, Krzysztof; Brataniec, Katarzyna; Wróblewski, Bartosz; Lasoń, Marcin; Zdziech, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Z wprowadzenia: "Niniejszy czwarty tom „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” podejmuje próbę interdyscyplinarnego podejścia do badań nad współpracą międzynarodową, zweryfi kowania teoretycznych podstaw, pozwalających ...
 • Obrona terytorialna i wojska obrony terytorialnej w myśli politycznej Polski współczesnej (added: 2018-06-20) 

  Maj, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Problematyka obrony terytorialnej (OT) należała do priorytetowych zadań polityki bezpieczeństwa narodowego Polski w czasie poprzedzającym wejście do struktur Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli do 1999 roku, ...
 • Obrona terytorialna w państwach nordyckich (added: 2018-06-20) 

  Grzela, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Obrona terytorialna w krajach nordyckich ma długą historię i odgrywa istotną rolę w systemach bezpieczeństwa tych krajów. Jest ona odrębnym rodzajem sił zbrojnych, tak więc jej obecność nie tylko uzupełnia i wzmacnia ...
 • Regionalna obrona terytorialna – możliwości i szanse współpracy (added: 2019-06-29) 

  Klisz, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Autor przedstawia doktrynalne podstawy prowadzenia współpracy międzynarodowej przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Opisuje obecne formaty współpracy politycznej, takie jak Grupa Wyszehradzka, Trójkąt Weimarski ...
 • Rola szkolenia wojskowego członków organizacji proobronnych, studentów i uczniów w tworzeniu oraz funkcjonowaniu wojsk obrony terytorialnej (added: 2018-06-18) 

  Mendrala, Zenon (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Po ogólnie korzystnej profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP pojawiły się jednak pewne problemy. Jednym z nich jest stosunkowo niewielki dopływ wyszkolonych rezerw osobowych. Jednocześnie powstaje wiele organizacji społecznych ...
 • System obrony terytorialnej w Rosji (added: 2018-06-20) 

  Kraj, Kazimierz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  W artykule podjęta została próba przedstawienia rosyjskiego systemu obrony terytorialnej. Z badań autora wynika jej bizantyjski, trudny dla zrozumienia i opisania system organizacyjny oraz mobilizacyjny obrony terytorialnej. ...
 • Wojska Obrony Terytorialnej Szwajcarii – wybrane aspekty (added: 2018-06-20) 

  Kuśmirek, Karolina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Armia terytorialna w Szwajcarii jest istotnym instrumentem polityki bezpieczeństwa państwa. Rozwój armii terytorialnej oraz podnoszenie zdolności obronnych przyczyniały się do umocnienia pozycji Szwajcarii na arenie ...
 • Wojska obrony terytorialnej w historii Polski (wybrane problemy) (added: 2018-06-20) 

  Sokół, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Celem poniższego opracowania jest uzasadnienie tezy, że różne formy obrony terytorialnej istniały przez wiele wieków historii Polski. Obrona terytorialna na ogół skutecznie wzmacniała potencjał obronny państwa polskiego. ...
 • Wojska obrony terytorialnej w państwach bałtyckich (added: 2018-06-20) 

  Małysa, Tobiasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  W artykule autor porusza problematykę znaczenia i roli tzw. formacji obrony terytorialnej w polityce i potencjale obronnym państw bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia). Charakterystyka wojsk obrony terytorialnej w tych ...