Now showing items 1-2 of 2

  • Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały nr 1 (24), 2019 (added: 2019-12-17) 

    Zięba-Załucka, Halina; Czaja-Hliniak, Irena; Kohutek, Konrad; Duminică, Ramona; Pirvu, Adriana; Wolak, Grzegorz; Więzowska-Czepiel, Beata; Bednarczyk-Płachta, Agnieszka; Jakimiec, Daniel; Zinkiewicz, Beata; Maślanka, Mateusz; Śmiałek, Paweł; Laskowski, Rafał; Szaplonczay, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  • The Legal Protection of the Personality Right in the Romanian Civil Legislation (added: 2019-12-17) 

    Duminică, Ramona (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
    Personality rights are part of the category of non-patrimonial subjective rights, as they protect values without a monetary expression, such as life, dignity, honour, image, private life and so on. At present, in Romania ...