Now showing items 1-1 of 1

  • Polityka i wychowanie (added: 2019-06-21) 

    Gałkowski, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
    "Związek polityki z wychowaniem stosunkowo rzadko wchodzi w zakres refleksji politologicznej, pedagogicznej czy filozoficznej. Dzieje się tak m.in. dlatego, że postrzegany jest przeważnie jedynie jako problem edukacji ...