Now showing items 1-4 of 4

 • Czy istnieją pogańskie piksele? Współczesna ikona Światowida i wyznaczniki jej świętości (added: 2019-06-12) 

  Olszewska, Anna; Simpson, Scott (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Celem naszego studium jest przyjrzenie się Światowidowi jako ikonie neopogańskich ruchów religijnych we współczesnej Polsce. Obecny wizerunek bóstwa oparty jest przede wszystkim na pisemnych przekazach Saksa Gramatyka ...
 • O etnografię rodzimowierstwa. Wpsorwadzenie do etnografii zakonu zadrugi "północny wilk" (added: 2019-06-17) 

  Filip, Mariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Dostrzeżenie problemu subiektywności opisu humanistyka zawdzięcza szeroko pojętej myśli postmodernistycznej. Do początku drugiej połowy XX w. naukę traktowano jako narzędzie dostarczające obiektywnej wiedzy o świecie, ...
 • Próba zdefiniowania i usystematyzowania ruchu wicca (added: 2019-06-12) 

  Witulski, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Religia wicca, według niektórych publicystów, jest obecnie najprężniej rozwijającą się religią neopogańską na świecie. Dynamizm ten dla badacza tego nurtu ma jednak pewne ujemne skutki, gdyż prowadzi do wielu utrudnień ...
 • Święta i obrzędy rodzimej wiary (added: 2019-06-17) 

  Gajda, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "Rodzima Wiara to neopogański związek wyznaniowy, nawiązujący do słowiańskiej wiary i kultury przedchrześcijańskiej dawnych Polaków. Wpisuje się w nurt nowych ruchów religijnych, w ramach których wyróżnia ...