Now showing items 1-18 of 18

 • Autoportret polskich (neo)pogan. Prezentacja wyników badań ankietowych (added: 2019-06-12) 

  Barcikowska, Alicja (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Z wprowadzenia: "Środowisko pogańskie w Polsce jest mocno zróżnicowane i rozdrobnione, podzielone na zwolenników przynajmniej kilku różnych tradycji, jak rodzimowierstwo, wicca czy druidyzm. Trudność sprawia nawet ...
 • Co zostało po Stachniuku? Przykład nacjonalistycznego stowarzyszenia „Zadruga” (added: 2019-06-12) 

  Gajda, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Po tysiącu lat niewoli duchowej garstka młodych Polaków odradza wiarę, którą zamordowali judeo-chrześcijańscy zbrodniarze. Oto ze snu budzi się Orzeł Biały. Wydostaje się spod ciężaru watykańskiego krzyża. Spogląda na ...
 • Fenomen współczesnego pogaństwa - między nieświadomością a świadomością (added: 2019-06-17) 

  Barcikowska, Alicja (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Europa nie została trwale schrystianizowana - taka opinia, którą powtarzam za Erichem Frommem - nie jest obca wielu innym autorom. Bynajmniej nie dotyczy ona jednak ruchów neopogańskich. Neopoganizmem zwany jest rzekomy ...
 • Idee neopogańskie w filozofii narodowej Bronisława Ferdynanda Trentowskiego (added: 2019-06-17) 

  Pełka, Leonard J. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Z wprowadzenia: "Od połowy XX w. obserwujemy proces rozwoju szczególnego odrodzenia religijnego. Znajduje ono wyraz konkretyzacji w rozlicznych formach nowych ruchów religijnych, względnie parareligijnych. Jednym z ...
 • Neopogański nacjonalizm jako praktyka. Tożsamość Zakonu Zadrugi „Północny Wilk” (added: 2019-06-12) 

  Filip, Mariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Analiza nacjonalizmu z perspektywy praktyk czy działań to przypadek rzadko spotykany, powszechne natomiast jest myślenie o nacjonalizmie w kategoriach wartości czy idei: jako przykład wystarczy podać zbiór artykułów, ...
 • Neopogaństwo w Polsce a duchowość New Age (added: 2019-06-17) 

  Pasek, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Nowe ruchy religijne (dalej NRR) to wg Eileen Barker takie, które podzielają „religijny lub filozoficzny światopogląd albo twierdzą, że dysponują środkami, które pozwalają osiągnąć pewne wyższe cele, takie jak transcendentna ...
 • Obraz neopogaństwa słowiańskiego na łamach polskiej prasy na początku XXI w. (added: 2019-06-17) 

  Antosik, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Pod pojęciem neopogaństwa słowiańskiego mieści się wiele ruchów o różnym charakterze religijnym, politycznym, formalnym i o różnym składzie osobowym. Cechą łączącą je wszystkie jest nawiązywanie do przedchrześcijańskiego ...
 • Od indyferentyzmu do neopogaństwa. Oceny "warunków zastanych" w Polsce przez Romana Dmowskiego i Jana Stachniuka w świetle ich stosunku do religii katolickiej (added: 2019-06-17) 

  Górewicz, Igor D. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Celem artykułu jest prześledzenie i porównanie poglądów Romana Dmowskiego i Jana Stachniuka na problem wad narodu polskiego - powodujących według nich niż cywilizacyjny - oraz pokazaniu tychże poglądów w świetle postaw ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2003 (added: 2014-07-24) 

  Szlachta, Bogdan; Kilian, Stanisław; Łabędź, Krzysztof; Bednarczyk, Bogusława; Stoczewska, Barbara; Reszczyński, Jarosław; Kapiszewski, Andrzej; Hoffmann, Henryk; Łętocha, Rafał; Seniów, Jerzy; Rybska-Klapa, Jolanta; Lumer, Agnieszka; Szczepaniak-Wiecha, Izabela; Pucek, Zbigniew; Paleczny, Tadeusz; Banaś, Monika; Dziuba-Burczyk, Alicja; Korzeniowski, Leszek; Ziarko, Janusz; Grott, Bogumił; Kilian, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2012 (added: 2014-06-27) 

  Szwaja, Jacek Z.; Kościelniak, Grzegorz; Jaśkowiec, Dominik; Huras, Agnieszka; Rej, Anna; Słowik, Dominik; Polaczek-Bigaj, Marta; Kargol, Anna; Gajda, Agnieszka; Pindel, Kamil; Głuchowski, Jan; Kosikowski, Cezary; Litwińczuk, Hanna; Głuchowski, Jan; Gomułowicz, Andrzej; Małecki, Jerzy; Mastalski, Ryszard; Ofiarski, Zbigniew; Ruśkowski, Eugeniusz; Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2008 : Neopogaństwo w Polsce (added: 2014-03-18) 

  Słowiński, Zdzisław; Pełka, Leonard J.; Barcikowska, Alicja; Grott, Bogumił; Biliński, Krzysztof; Strutyński, Maciej; Szczepański, Tomasz; Danka, Ignacy R.; Ziętek, Dorota; Filip, Mariusz; Antosik, Grzegorz; Górewicz, Igor D.; Gajda, Agnieszka; Papla, Miłosz; Pasek, Zbigniew; Simpson, Scott; Zaczkowska, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Niniejszy numer „Państwa i Społeczeństwa” podsumowuje dorobek konferencji „Neopogaństwo w Polsce”. Miała ona być próbą naukowego oglądu zjawiska, wobec którego jest wiele przeinaczeń, by nie powiedzieć przekłamań, a które ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2009 : Neopogaństwo w Polsce tom II (added: 2014-03-27) 

  Witulski, Maciej; Barcikowska, Alicja; Filip, Mariusz; Szczepański, Tomasz; Gajda, Agnieszka; Potrzebowski, Stanisław; Antosik, Grzegorz; Olszewska, Anna; Simpson, Scott; Beźnic, Szymon; Zaczkowska, Anna; Górewicz, Igor D. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Numer „Państwa i Społeczeństwa”, który oddajemy do rąk Czytelników, zawiera artykuły z drugiej konferencji poświęconej tematyce neopogaństwa w Polsce. Odbyła się ona w Krakowie, w dniach 19–21 marca 2009 r. Zebrane tu ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2013 (added: 2014-11-06) 

  Pasek, Zbigniew; Kargol, Anna; Szczepański, Tomasz; Kasznik-Christian, Aleksandra; Tondera, Bogusław; Witkowski, Wojciech; Śliwa, Michał; du Vall, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
 • Polscy indianiści a neopogaństwo (added: 2019-06-17) 

  Ziętek, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Szukając odpowiedzi na pytanie, czy polskich indianistów można zaliczyć do kręgu określanym terminem neopogaństwo, wydaje się najodpowiedniejsze rozpoczęcie od kwestii rozumienia obu pojęć. Rozpocznę od neopogaństwa, ...
 • Rodzimowierstwo polskie a życie publiczne po 1989 r. Próba szkicu (added: 2019-06-17) 

  Szczepański, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Tekst jest próbą przedstawienia stosunku polskich ruchów rodzimowierczych (neopogańskich) do polityki i uczestnictwa w życiu publicznym. Nie jest to obraz całościowy, autor starał się nakreślić zasadnicze linie podziału, ...
 • Ruch zadrużny i rodzimowierczy w PRL w latach 1956–1989 (added: 2019-06-12) 

  Szczepański, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Tekst ten poświęcony jest polskim środowiskom rodzimowierczym (neopogańskim – autor używa tych określeń jako synonimów) i zadrużnym. Oznacza to, że pominięte zostały analogiczne środowiska niepolskie, działające w ...
 • Składnia neopogańskiego rytuału picia w kręgu (added: 2019-06-17) 

  Simpson, Scott (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Jednym z najbardziej zaskakujących i fascynujących aspektów rytuału jest nieskończona liczba „poprawnych" jego wykonań, które nie są jednak swymi dokładnymi kopiami. W tym wymiarze rytuał przypomina język, w którym można ...
 • Wizja życia politycznego współczesnych środowisk neopogańskich w Polsce (added: 2019-06-17) 

  Strutyński, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Polityka jest jednym z wymiarów życia społecznego. Konstruowaniem pożądanego ładu politycznego kraju, krytyką panującego ustroju bądź jego elementów, zajmują się partie polityczne oraz inne podmioty życia społecznego. ...