Now showing items 1-1 of 1

  • Sądownictwo w dobrach magnackich w XVII wieku (added: 2020-02-21) 

    Ujma, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    "Problematyka szlacheckiego, miejskiego i wiejskiego wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. doczekała się okazałej bibliografii, w tym edycji źródłowych oraz opracowań syntetycznych. Podjęto także próby ...