Now showing items 1-2 of 2

  • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2012 (added: 2014-06-27) 

    Szwaja, Jacek Z.; Kościelniak, Grzegorz; Jaśkowiec, Dominik; Huras, Agnieszka; Rej, Anna; Słowik, Dominik; Polaczek-Bigaj, Marta; Kargol, Anna; Gajda, Agnieszka; Pindel, Kamil; Głuchowski, Jan; Kosikowski, Cezary; Litwińczuk, Hanna; Głuchowski, Jan; Gomułowicz, Andrzej; Małecki, Jerzy; Mastalski, Ryszard; Ofiarski, Zbigniew; Ruśkowski, Eugeniusz; Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  • Transfer czy likwidacja. Rozważania na gruncie polskiego prawa pracy z uwzględnieniem prawa wspólnotowego (added: 2020-02-12) 

    Lewandowski, Henryk (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    "A. W procesie restrukturyzacji nierzadkie są przypadki wymagające oceny tego, czy mamy do czynienia z likwidacją uzasadniaj ącą zwolnienie pracownika, bądź pracowników, czy z transferem, który jako zdarzenie prawne nie ...