Now showing items 1-1 of 1

  • Katastrofa smoleńska w świetle koncepcji „kozła ofiarnego" Rene Girarda (added: 2020-01-29) 

    Rokicki, Jarosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
    Artykuł jest próbą interpretacji sposobu rozumienia znaczenia katastrofy smoleńskiej i tragicznej śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także działań i zachowań będących konsekwencją tego rozumienia pewnej części ...