Now showing items 1-2 of 2

  • Etyka w trakcie czynności operacyjno-rozpoznawczych (added: 2020-01-31) 

    Marecik, Krystian; Głodziński, Andrzej; Krawiec, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    Autorzy koncentrują się na zagadnieniach etycznych w przeprowadzaniu tzw. czynności operacyjno-rozpoznawczych. Artykuł zawiera szerokie omówienie oraz podział tych czynności na podstawie „ustawodawstwa policyjnego”. Na ...
  • Selektywny komentarz do tzw. ustawy antyterrorystycznej (added: 2018-08-07) 

    Lizis, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
    Artykuł traktuje o nowo wprowadzonych do polskiego prawa rozwiązaniach, w przedmiocie zwalczania zjawisk o charakterze terrorystycznym. W pierwszej części artykuł ogniskuje wokół problematyki kontroli operacyjnej, ...