Now showing items 1-2 of 2

  • Karalność kazirodztwa jako naruszenie wolności seksualnej (added: 2014-10-09) 

    Banasik, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    The paper is focusing on the issues of incest and sexual freedom. Incest is understood as maintaining a sexual relationship among relatives in the direct line, siblings and persons related by adoption. Th e clause regarding ...
  • Konteksty prawa i praw człowieka (added: 2016-01-07) 

    Lubelski, Marek; Banasik, Katarzyna; Franosz, Tomasz; Strzelec, Adam; Zelek, Agnieszka; Kusion, Mariusz; Rachtan, Łukasz; Lewandowska-Malec, Izabela; Żebrowski, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    W monografii i znalazły się artykuły prezentujące stan prawny na 2010 rok, pozornie ze sobą niezwiązane, bardzo zróżnicowane pod względem tematycznym, prezentujące zainteresowania badawcze osób o różnym doświadczeniu i ...