Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka nr 2, 2011 (added: 2014-05-06) 

    Czaja, Jan; Cziomer, Erhard; Sobczak, Bożena; Kraj, Kazimierz; Rokicki, Jarosław; Sęk, Andrzej; Pilżys, Jan; Jakubowska, Margareta; Konieczny, Jerzy; Zając, Patrycja (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  • Katastrofa smoleńska w świetle koncepcji „kozła ofiarnego" Rene Girarda (added: 2020-01-29) 

    Rokicki, Jarosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
    Artykuł jest próbą interpretacji sposobu rozumienia znaczenia katastrofy smoleńskiej i tragicznej śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także działań i zachowań będących konsekwencją tego rozumienia pewnej części ...