Now showing items 1-3 of 3

 • Intercyza Matyldy Scheibler (added: 2020-02-21) 

  Wiśniewska, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Stosunki majątkowe między małżonkami w Królestwie Polskim podlegały regulacji Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (dalej: KCKP), obowiązującego od 1 stycznia 1826 r. Mogły one funkcjonować w ramach ustawowego ustroju ...
 • Intercyza między dawnymi a nowymi czasy (added: 2020-02-20) 

  Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Partykularyzm oraz stanowy charakter prawa już od średniowiecza znajdowały odzwierciedlenie w funkcjonowaniu na ziemiach polskich równolegle różnych małżeńskich ustrojów majątkowych. Stosunki majątkowe między małżonkami ...
 • Interpretacja pojęcia „wyprawa” na podstawie intercyz spisanych przez łódzkich notariuszy w latach 1841-1875 (added: 2020-02-21) 

  Wiśniewska, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego [dalej: KCKP], ogłoszony 28 listopada 1825 r., regulował zasady powstania i funkcjonowania małżeńskiego ustroju majątkowego. Dział V Oddział II KCKP - O prawach i obowiązkach między ...