Now showing items 1-17 of 17

 • Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka nr 3-4, 2008 (added: 2014-03-13) 

  Ziarko, Janusz; Aleksandrowicz, Tomasz R.; Aksamitowski, Andrzej; Elekes, Edit; Ciechanowski, Grzegorz; Kraj, Kazimierz; Skawińska, Mirosława; Wróblewski, Mirosław; Jakubowska, Margareta; Modzelewski, Łukasz; Ciechanowski, Grzegorz; Krawczuk, Piotr; Sęk, Andrzej; Śnitko, Robert; Żebrowski, Andrzej; Szot, Wiesław; Kwiatkowski, Adam; Gibas-Krzak, Danuta; Płachciak, Grzegorz; Krzak, Andrzej; Molo, Beata; Gibas-Krzak, Danuta; Kraj, Kazimierz; Budzowski, Artur; Skorecki, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2018, nr 4 (XXXIII) : Kultura Bezpieczeństwa - Uwarunkowania Społeczne i Organizacyjne (added: 2019-06-12) 

  Chodyński, Andrzej; Fatuła, Dariusz; Mirski, Andrzej; Marjański, Andrzej; du Vall, Marta; Majorek, Marta; Ziarko, Janusz; Wilk-Woś, Zofia; Bakonyi, Jadwiga; Urbańczyk, Piotr; Gach, Daniel (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Z wprowadzenia: "Kultura jest rozpatrywana jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych jak i niematerialnych (duchowych i symbolicznych). Bardziej szczegółowy opis tych wytworów, wraz z prezentacją podstawowych działów ...
 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 3 (XXVIII), 2017 (Wojska Obrony Terytorialnej w Polsce i na świecie w drugiej dekadzie XXI wieku) (added: 2017-12-21) 

  Michalak, Artur; Kośmider, Tomasz; Gąsiorek, Krzysztof; Stachowski, Marcin; Klisz, Maciej; Żuchowski, Remigiusz; Nastarowicz, Tadeusz; Mendrala, Zenon; Wróbel, Ilona; Gruszczyk, Aleksandra; Rokicki, Jarosław; Borkowski, Robert; Młynarski, Tomasz; Thiriet, Damien; Marczuk, Karina Paulina; Grzela, Joanna; Małysa, Tobiasz; Kuśmirek, Karolina; Kraj, Kazimierz; Jureńczyk, Łukasz; Jarnicki, Damian; Maj, Ewa; Sokół, Wojciech; Tym, Juliusz S.; Saskowski, Maciej; Pieróg, Iwona; Gawor, Piotr; Sokołowski, Andrzej; Strzelecki, Michał; Wilczyński, Norbert; Soloch, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Biorąc to pod uwagę niniejszy numer, poświęcony on został wojskom obrony terytorialnej w Polsce i na świecie. Temat ten jest spójny z zagadnieniem, jakie podjęto w poprzednim numerze, wydanym pod redakcją Marcina Lasonia. ...
 • Collaborative Knowledge Services a sukces i bezpieczeństwo organizacji (added: 2019-06-12) 

  du Vall, Marta; Majorek, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Artykuł poświęcony został Collaborative Knowledge Service rozumianej jako istotny element kultury organizacyjnej, stanowiącej czynnik umożliwiający usprawnienie działań organizacji/ firmy oraz osiągnięcie sukcesu. Obecnie ...
 • Informacja pozyskana przez policję w ramach białego wywiadu a jej wykorzystanie w czynnościach dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych (added: 2020-02-10) 

  Radwaniak, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The paper presents the considerations about the police use of information obtained from open sources. Thoughts are based on studies on police intelligence and investigation, also on the literature in this field as well ...
 • Internet rzeczy i zagrożenia z nim związane (added: 2018-08-31) 

  Maj, Ireneusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Internet rzeczy, jako zjawisko przekazu danych i informacji między ludźmi a maszynami, czy tylko między maszynami, nie jest nowe, ale mało znane w naukach technicznych i praktycznie nieznane w naukach społecznych. W ...
 • Metody i obszary zarządzania (added: 2018-02-27) 

  Carić, Marko; Hilarowicz, Agata; Janiszewska-Poszwa, Ewa; Laskowska, Jolanta; Makowiec, Marek; Potocki, Arkadiusz; Poździoch, Stefan; Staliński, Piotr; Walas-Trębacz, Jolanta; Dołhasz, Magdalena; Konstatinova, Roumiana; Magyar, Zoltán; Oczkowska, Renata; Płonka, Maria; Surówka-Marszałek, Danuta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Opracowanie poświęcone jest charakterystyce i propozycji rozwiązania wybranych problemów zarządzania. Kilka tekstów dotyczy roli mediów (a także innych instrumentów) w marketingu. Ciekawe jest opracowanie oparte na pewnej ...
 • Niektóre metody nielegalnego pozyskiwania informacji w rywalizacji konkurencyjnej przedsiębiorstw (added: 2020-01-29) 

  Mucha, Mateusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  W XXI w. informacja stała się kluczowym zasobem gospodarczym - ten, kto ją posiada może ją przekuć w władzę, pieniądze czy sukces rynkowy. Toczy się zatem nieustająca „wojna" o informację. Podobnie jak w przypadku każdego ...
 • Ochrona informacji niejawnych w świetle krajowych aktów prawnych (added: 2018-08-31) 

  Budzyń, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Artykuł omawia uwarunkowania bezpieczeństwa informacyjnego, a przede wszystkim ochrony informacji niejawnych w Polsce, zarówno w sferze cywilnej, jak i wojskowej. Autor interpretując polskie akty prawne ukazuje najważniejsze ...
 • Ochrona informacji niejawnych. Wybrane zagadnienia (added: 2020-02-03) 

  Jakubowska, Margareta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  W artykule omówiono rolę informacji w systemie bezpieczeństwa państwa i problematykę związaną z ochroną tajemnicy. Służby ochrony państwa w systemie ochrony informacji niejawnych - będącym jednym z ogniw systemu ...
 • Polityka bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu firmą (added: 2019-06-26) 

  Korzeniowski, Leszek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Z wprowadzenia: "W procesie zarządzania od dawna docenia się konieczność zdobywania i zarządzania wiedzą, natomiast nie zwraca się uwagi na problem ochrony informacji przed niepożądaną zmianą lub utratą. Jest to zagadnienie, ...
 • Polityka i informacja w dobie globalizacji (added: 2019-06-24) 

  Krauz-Mozer, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Żyjemy w świecie tworzonym przez ludzi. Mamy wiele różnorodnych interesów i potrzebę takiego planowania przyszłości, aby były one możliwie osiągalne. Mamy też doświadczenia i dorobek przeszłości (kulturę), które na wiele ...
 • Wojska Obrony Terytorialnej w działaniach antydezinformacyjnych (added: 2018-06-18) 

  Żuchowski, Remigiusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Celem niniejszego opracowania jest ukazanie problematyki związanej z zagrożeniami występującymi w środowisku informacyjnym oraz przedstawienie wyzwań stojących przed jednostkami Wojsk Obrony Terytorialnej – piąty rodzaj ...
 • Wybrane aspekty wykorzystania wiedzy w zarządzaniu organizacjami (added: 2019-06-26) 

  Galata, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Dążąc do zabezpieczenia ekonomicznych warunków egzystencji, budowania bezpiecznych i skutecznych systemów społecznych, doskonalenia metod pozyskiwania i wykorzystania zasobów (właściwie w każdym obszarze aktywności ...
 • Zarządzanie kryzysowe w fazie przygotowania (część II) (added: 2020-02-03) 

  Romanko, Mirosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Autor podejmuje temat zarządzania kryzysowego, które nabiera szczególnego znaczenia w kontekście rosnących zagrożeń cywilizacyjnych. Omawia zagadnienia dotyczące przygotowania do skutecznych działań w sytuacjach kryzysowych, ...
 • Zarządzanie przepływem i ochroną informacji (added: 2018-02-28) 

  Austen, Agata; Tynda, Marcin; Kiełtyka, Leszek; Kucęba, Robert; Kobis, Paweł; Markowska, Katarzyna; Telec, Zbigniew; Gawron, Iwona; Trzcińska, Honorata; Frączkiewicz-Wronka, Aldona; Jędrzejczyk, Waldemar; Włodarczyk, Mirosław; Pypłacz, Paula; Gembala, Krystian; Musiał, Ryszard; Piesiur, Tomasz; Mroczko, Franciszek; Stańkowska, Maria; Kaczmarek, Bogusław; Skadłubowicz, Izabela; Kotarba, Wiesław; Smoląg, Klaudia; Kwieciński, Mirosław; Topczewski, Wojciech; Kulej-Dudek, Edyta; Majewska, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Przedstawione wydawnictwo stanowi zasadniczy plon obrad konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Informacją na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w dniach 25—26 marca 2007 roku. Ambicją organizatorów ...
 • Zastosowanie bezzałogowych systemów latających w zdarzeniach masowych i katastrofach (added: 2015-07-09) 

  Rawiński, Konrad; Sokołowski, Grzegorz
  Zdarzenia o charakterze masowym to jedna z cięższych sytuacji, z jakimi muszą sobie poradzić służby ratownicze. Wynika to z kilku kluczowych czynników. Z reguły skupiamy się na najbardziej charakterystycznym elemencie, ...