Now showing items 1-1 of 1

  • Struktura społeczna uniwersytetu. Wspólnota i hierarchia (added: 2019-06-12) 

    Sowa, Kazimierz Z. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    "Uniwersytet, który od setek lat jest integralnym elementem struktury instytucjonalnej społeczeństw europejskich, należy do najbardziej złożonych tworów społecznych. Złożoność ową dostrzegamy już wówczas, gdy myślimy o ...